Om vi inte är överens

Klagomål och synpunkter

Vi arbetar ständigt för att du som kund ska få en så bra upplevelse som möjligt av oss och våra tjänster. Om du är missnöjd med något i din kontakt med Ikano Bank önskar vi därför att du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi kan göra vårt bästa för att rätta till eventuella fel.

Tänk på att vid kommunikation via e-post inte använda känsliga uppgifter, så som kortnummer, personnummer, kredituppgifter etc.

För dig som privatperson

 • Steg 1: Kontakta vår kundservice
 • Steg 2: Framför ditt klagomål genom vårt formulär

  Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos handläggare på kundservice kan du lämna in dina synpunkter genom vårt onlineformulär.

  Till formuläret

 • Steg 3: Omprövning av beslut

  Om du inte är nöjd med de beslut du har fått och vill ompröva ditt ärende, kan du kontakta Ikano Banks Kundombudsman Detta kan du göra direkt via nedan kontaktuppgifter eller i samtal med kundservice begära att din begäran om omprövning överlämnas till Kundombudsmannen. Beskriv vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende när du kontaktar Ikano Banks Kundombudsman.

  Kundombudsman Ikano Bank AB (publ)
  Box 210 66
  200 21 Malmö
  kundombudsman@ikano.se

 • Steg 4: Om du fortfarande inte är nöjd

  Om du efter omprövning av bankens Kundombudsman fortfarande inte är nöjd eller om du vill ha råd utanför Ikano Bank, kan du vända dig till följande instanser. Du kan självfallet vända dig till nedanstående instanser när du än önskar.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se
  ARN är en nämnd för alternativ tvistelösning mellan bolag och konsument i vissa frågor. Banken åtar sig att medverka i ARN:s behandling av tvisten. Om ditt ärende prövas av ARN och denna skulle finna att Ikano Banks beslut i frågan har varit felaktigt kommer banken att följa ARN:s beslut.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00, www.konsumenternas.se
  Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som lämnar kostnadsfri vägledning till konsumenter i bank- och finansfrågor. 

  Allmän domstol
  Du kan också vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. www.domstol.se 

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken

  Kontohavare som har ingått ett avtal med banken via internetbanken och där det har uppstått en tvist som konsumenten inte har kunnat lösa med banken har rätt att vända sig till EU:s onlineplattform för tvistlösning: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Även om kontohavaren använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på www.konsumenteuropa.se.

  Behandling av personuppgifter
  Gäller ditt ärende behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se

För dig som företagare

 • Steg 1: Kontakta vår kundservice

  Ofta kan problem och missförstånd lösas genom en ny kontakt. Därför är det bra att du i första hand kontaktar vår kundservice. 

  Kundservice Företag
  Ikano Bank AB (publ)
  Box 21066
  200 21  Malmö
  klagomalforetag@ikano.se
  Leasing 08-514 203 20
  Factoring 08-514 203 35

 • Steg 2: Framför ditt klagomål genom vårt formulär

  Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos handläggare på kundservice kan du lämna in dina synpunkter genom vårt onlineformulär.

  Till formuläret

 • Steg 3: Omprövning av beslut

  Om du inte är nöjd med de beslut du har fått och vill ompröva ditt ärende, kan du kontakta Ikano Banks Kundombudsman Detta kan du göra direkt via nedan kontaktuppgifter eller i samtal med kundservice begära att din begäran om omprövning överlämnas till Kundombudsmannen. Beskriv vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende när du kontaktar Ikano Banks Kundombudsman.

  Kundombudsman Ikano Bank AB (publ)
  Box 210 66
  200 21 Malmö
  kundombudsman@ikano.se

 • Steg 4: Om du fortfarande inte är nöjd

  Om du efter omprövning av bankens Kundombudsman fortfarande inte är nöjd eller om du vill ha råd utanför Ikano Bank, kan du vända dig till följande instans. Du kan självfallet vända dig till nedanstående instans när du än önskar.

  Allmän domstol
  www.domstol.se