Integritet

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska besökare få information om att webbplatsen innehåller cookies och vad dessa används till, samt hur de kan undvikas.

En cookie är en fil med information som skickas till din dator när du besöker en webbplats. Om du besöker webbplatsen igen används denna fil för att känna igen dig som besökare. Filen kan inte göra någon skada.

Det finns olika typer av cookies; fasta cookies, sessionscookies och tredjepartscookies. Sessionscookies är en teknik för att webbservern ska kunna hålla isär olika användare. Sessioncookies lagrar användarens identitet och bestämmer vilka möjligheter besökaren har. Dessa cookies lagras i datorns minne under den uppkopplade sessionen mot Internetbanken och plockas efter en begränsad tid automatiskt bort. En fast cookie är en liten fil som gör att webbsidan känner igen dig vid ett återbesök.

I cookien lagras information om vad du har gjort under tidigare besök på webbplatsen och kan användas för att anpassa webbplatsens utseende. Dessa cookies lagras i datorns minne och måste tas bort manuellt. Tredjepartscookies använder vi för att samla statistik på våra besökare. Dessa cookies sparar ingen privat information om dig, utan används endast för att ge oss en bättre uppfattning om hur besöksstatistiken ser ut på vår webbplats.

Att acceptera cookies innebär att du tillåter en kommunikation mellan din dator och vår webbplats. Detta har ingen negativ inverkan på säkerheten eller din uppkoppling till oss. Cookies är en förutsättning för att du ska kunna upprätthålla kommunikationen under tiden du är inloggad och för att du ska kunna använda våra tjänsters funktioner.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av dem via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten begränsas på vår webbplats.

PUL och marknadsföring

Banken följer personuppgiftslagen. När du ingår ett avtal med oss, lämnar vi i avtalet närmare information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt om ändamålen med dessa behandlingar.

Personuppgifter registreras i samband med din ansökan samt registreras i övrigt vid förberedelse av tjänsten (t ex kreditupplysning) samt i övrigt vid administration av avtalet med dig som kund. Personuppgifterna behandlas även av banken och andra företag som banken samarbetar med för hantering och fullgörelse av ingångna avtal (bland annat uppgifter om kontakter mellan kunden och banken och om hur avtalet fullgörs). Behandling av uppgifter sker också för att Banken skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag och för att Banken ska kunna utveckla och testa sina IT-applikationer.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknadsanalyser, marknadsföring och riskhantering. Vid all marknadsföring följer banken marknadsföringslagens bestämmelser. Banken är dessutom medlem i SWEDMA och därmed bunden att följa SWEDMAS etiska regler för marknadsföring. Banken använder ibland lämnade adresser och e-postadresser för direktmarknadsföring. Banken kan även använda lämnade mobiltelefonnummer för telemarketing eller sms-reklam av bankens egna - eller dess samarbetspartners - tjänster eller produkter. Om du inte önskar få några sådana erbjudanden, kan du kontakta banken för registrering av "reklamspärr". Vi gör också kontroller mot NIX-adresserat i enlighet med SWEDMAs etiska regler.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av banken, begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller om du vill stoppa utskick av direktreklam från oss, kan du skriftligen begära detta genom att kontakta Ikano Bank, Box 21066, 200 21 Malmö eller ringa till kundservice på 0476 88 000.

I vår marknadsföring via e-post och sms har du dessutom alltid möjlighet att spärra dig via en länk eller motsvarande.

Banksekretess

Banksekretess gäller enligt lag. Sekretessen innebär att banken inte obehörigen får lämna ut några uppgifter om dig till utomstående. Bankens behandling av uppgifter om dina förhållanden och affärer sker därför alltid under sådana former att ingen obehörig får del av uppgifterna. I vissa fall är dock banken enligt lag eller författning skyldig att lämna ut vissa typer av uppgifter till olika myndigheter. Om någon tredje part får vårt uppdrag att behandla personuppgifter för vår räkning, ser vi alltid till att denne genom avtal förbinder sig att iaktta tystnadsplikt och bankens krav på IT-säkerhet.

Inloggningsalternativ

Internetbanken

Mobilt BankID

BankID

Varför kan jag inte logga in med pinkod?

Ikano Kort

Logga in Ikano Kort

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.