Ikano Bank Trygg - skydda dina boendekostnader

Trygghet vid oväntade händelser

Att bli sjukskriven eller bli av med jobbet kan drabba vem som helst och kan innebära en ekonomisk omställning för dig och dina närmaste. Med Ikano Bank Trygg kan du som är kund hos oss skydda utgifter på upp till 15 000 kr per månad. Det kan hjälpa dig att täcka dina löpande utgifter, så att du kan fokusera på din rehabilitering eller hitta en ny anställning.

 • Ersättning i upp till 12 månader om du blir sjukskriven eller förlorar arbetet
 • Ersättning redan från 50 % sjukskrivning till följd av sjukdom eller olycksfall
 • Du väljer själv vad du vill använda ersättningen till

Varför Ikano Bank Trygg?

Det kan vara en trygghet att veta att du kan fortsätta betala dina fasta utgifter, till exempel dina boendekostnader, varje månad.

Om du blir sjukskriven eller blir av med jobbet får du sjukpenning och a-kassa, men bara upp till ett visst tak. Då kan Ikano Bank Trygg fungera som ett komplement. Det gör att du kan behålla din levnadsstandard när livet bjuder på oväntade överraskningar - så att du får tid att komma på fötter igen.

Ikano Bank Trygg kan tecknas av dig som är: 

 • kund hos Ikano Bank
 • mellan 18 och 65 år och folkbokförd i Sverige
 • löntagare med en tillsvidareanställning på minst 17 timmar per vecka och har haft anställningen minst 6 månader i följd hos samma arbetsgivare (annan anställning än tillsvidareanställning som hos samma arbetsgivare övergår till tillsvidareanställning får tillgodoräknas i de 6 månaderna så länge du är tillsvidareanställd när du ansluts till försäkringen)
 • visstidsanställd på minst 17 timmar per vecka eller är egenföretagare sedan minst 12 månader
 • fullt arbetsför.

Vad kostar Ikano Bank Trygg?

Månadskostnaden är 4,20% av det belopp du väljer att försäkra, det vill säga 42 kr per 1 000 kr. Kostnaden för försäkringen betalas månadsvis i förskott via autogiro.

Vill du teckna Ikano Bank Trygg gör du det genom att skriva in det belopp du vill försäkra i formuläret ovan.

Ansök om Ikano Bank Trygg

Undantag och begränsningar

Försäkringen gäller inte för sjukdom du har eller har haft, som du fått eller sökt råd eller behandling för inom 12 månader innan du ansluter dig till försäkringen. Försäkringen lämnar inte ersättning vid sjukskrivning som inträffar inom 30 dagar från försäkringens startdatum eller för arbetslöshet som du underrättas om inom 120 dagar från försäkringens startdatum. Läs mer om undantag och begränsningar i förköpsinformationen. Fullständig information om försäkringens omfattning och undantag finns i försäkringsvillkoren.

Produktfaktablad (IPID)

Förköpsinformation

Försäkringsvillkor

Om du skulle ångra dig

Du har rätt att säga upp försäkringen när som helst under försäkringstiden. Under de 30 första dagarna har du full ångerrätt. Använder du dig av ångerrätten innebär det att du inte anses ha haft något försäkringsskydd och om du hunnit betala in pengar för försäkringen återbetalas de.

Ska du köpa bostad?

För dig som ska köpa bostad eller vill se över dina befintliga boendekostnader erbjuder vi bolån med schyssta villkor. Med vår Bolånekalkylator kan du snabbt se vad vi kan erbjuda dig.

Läs mer om vårt bolån

Frågor och svar om försäkringar

 • Hur fungerar Ikano Bank Trygg?

  Försäkringen kan ersätta försäkrat månadsbelopp som du valt (upp till 15 000 kr) i händelse av sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet från en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning och för egenföretagare som drabbas av konkurs/likvidation. Du får ersättning så länge du är drabbad och upp till max 12 månader.

 • Vad menas med ofrivillig arbetslöshet?

  Med ofrivillig arbetslös menas att du står till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är 100 % aktivt arbetssökande, det vill säga inte till någon del sjukskriven. Du får inte heller ha lämnat ditt arbete utan giltig anledning eller blivit uppsagd från ditt arbete på grund av personliga skäl.

 • När kan jag teckna Ikano Bank Trygg?

  Om du är kund hos Ikano Bank kan du välja att teckna Ikano Bank Trygg som är en frivillig gruppförsäkring.

 • Vad kostar det att teckna Ikano Bank Trygg?

  Premien motsvarar 4,20 % av det försäkrade månadsbeloppet. Det innebär 42 kr per 1 000 kr du vill försäkra.

 • Hur betalar jag för försäkringen?

  Kostnaden för försäkringen betalar du månadsvis i förskott via autogiro.

 • Finns det några undantag då försäkringen inte gäller?

  Nedan finner du de huvudsakliga undantagen. Du kan läsa mer om undantag och begränsningar i försäkringsvillkoren.

  • Sjukskrivning på grund av sjukdom eller skada som du har eller har haft inom tolv (12) månader närmast innan du anslöts till försäkringen eller som du fått eller sökt råd eller behandling för hos hälso- och sjukvården inom tolv (12) månader närmast innan du anslöts till försäkringen.
  • Sjukskrivning som inträder inom kvalificeringstiden som utgör 30 dagar från försäkringens startdatum.
  • Sjukskrivning till följd utav kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar som inte varit medicinskt nödvändiga.
  • Sjukskrivning som beror på alkohol och/eller narkotikamissbruk eller självförvållad kroppsskada.
  • Varsel eller uppsägning som var känt eller som du borde ha känt till vid tidpunkten för ansökan om anslutning till försäkringsskyddet,
  • Arbetslöshet som inträder inom kvalificeringstiden som utgör 120 dagar från försäkringens startdatum.
  • Frivillig arbetslöshet, arbetslöshet till följd av att visstidsanställningen upphört vid avtalad tid, arbetslöshet till följd av olovlig strejk eller att du begått en olaglig handling.
  • Arbetslöshet för dig som visstidsanställd om du arbetat mindre än 24 månader för samma arbetsgivare.

 • Hur går jag till väga för att utnyttja försäkringen om jag blivit arbetslös eller sjuk?

  Du kontaktar försäkringsgivaren AXA på clp.partners.axa Där kan du enkelt registrera ditt ärende, läsa vanligt förekommande frågor och hitta information för att kontakta en skadereglerare via telefon eller e-post.

 • Tecknas försäkringen individuellt eller kan man stå fler på försäkringen?

  Försäkringen är individuell och frivillig. Din partner kan välja att teckna en egen Ikano Bank Trygg-försäkring.

 • Vad är kvalificeringstid?

  Kvalificeringstid är den tidsperiod som du måste ha haft försäkringen innan du kan få rätt till ersättning. Den räknas alltid från det datum du tecknar försäkringen. En skada som inträffar under kvalificeringstiden omfattas inte av försäkringen. Kvalificeringstiden är 30 dagar för sjukskrivning och 120 dagar för arbetslöshet.

 • Vad är karenstid?

  Karenstid är de antal dagar från försäkringshändelsen som måste gå innan du har rätt till ersättning från försäkringen. Karenstiden är 30 dagar.

 • Hur säger jag upp Ikano Bank Trygg?

Har du frågor om försäkringen?

Välkommen att kontakta vår partner AXA om du vill veta mer om Ikano Bank Trygg. Du når AXA alla vardagar mellan kl 9–17.

Ring Axa på: 08-519 896 21

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är AXA France Vie Sweden filial (516411-5080) och AXA France IARD Sweden filial (516411-5072).

Läs mer på clp.partners.axa