Betalskydd

Så här fungerar betalskydd

Betalskydd är en försäkring som kan hjälpa dig med det/den utestående saldot/skulden för ditt kreditkort vid sjukskrivning på grund av olycksfall och sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.

Det låter bra, vad kostar det?

Försäkringen kostar 0,75 % av din totala skuld per månad, det vill säga 7,50 kr för varje 1 000 kr du har i kontoskuld. Betalskyddet löper månadsvis tills försäkringen sägs upp eller upphör automatiskt.

Hur betalar jag?
Din första betalning av försäkringen kommer på din nästa kortfaktura. Kostnaden för Betalskydd dras därefter automatiskt varje månad på din kortfaktura.

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp försäkringen när som helst under försäkringstiden. Under de 30 första dagarna har du ångerrätt. Använder du dig av ångerrätten innebär det att du inte anses ha haft något försäkringsskydd och om du hunnit betala in pengar för försäkringen återbetalas de.

Vill du teckna Betalskydd?

Om du inte redan har tecknat betalskydd kan du göra det här.

 

YYYYMMDDNNNN

Betalskydd kan tecknas av dig som:

  • har ett kreditkortsavtal med Ikano Bank,
  • har fyllt 18 år men inte 65 år och är bosatt i Sverige,
  • Är löntagare med en tillsvidareanställning på minst 17 timmar per vecka, är visstidsanställd på minst 17 timmar per vecka om visstidsanställningen pågår i minst 12 månader eller är egenföretagare,
  • Inte har vetskap om varsel om uppsägning eller arbetslöshet och är fullt arbetsför.

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

Precis som andra liknande försäkringar har försäkringen undantag och begränsningar. Bland annat gäller försäkringen inte för sjukdom du har eller har haft inom 12 månader före du ansluter till försäkringen. Försäkringen lämnar inte ersättning vid sjukskrivning som inträffar inom 30 dagar från försäkringens startdatum. På samma sätt lämnar försäkringen inte ersättning för arbetslöshet som du underrättas om inom 90 dagar från försäkringens startdatum eller 180 dagar för egenföretagare. För att kunna få ersättning från försäkringen behöver du uppfylla vissa inträdeskrav, kvalificerings- och återkvalificeringstider. Du kan läsa mer om undantag och begränsningar i förköpsinformationen. Fullständig information om försäkringens omfattning och undantag finns i försäkringsvillkoren.