Ikano Bank Leasing

Vi förstår våra kunders situation och att det kan finnas behov av att få anstånd med betalningarna under det mycket pressade ekonomiska läge som Sverige och världen nu befinner sig i.

Vänligen fyll i detta formulär för att påbörja din ansökan om anstånd. Frågor markerade med * är obligatoriska för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

För att vi ska kunna hantera er ansökan om anstånd behöver vi balans-och resultatrapport per så aktuellt datum som möjligt.
Ni laddar upp filen/filerna på denna sida. Ange företagsnamn och organisationsnummer i filnamnet på samtliga inskickade filer.

När vi fått in nödvändiga uppgifter kommer vi att hantera ert ärende så snart vi har möjlighet. Om anståndsansökan blir godkänd skickar vi blanketten ”Förlängning med anledning av anstånd” för underskrift.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.


Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Företagsinformation

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.


Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Avtalsnummer

Ange vilka avtalsnummer anståndsansökan avser

Värdet i detta fält måste vara mellan 1 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.


Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Avtalsinformation

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 100 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan 0 och 4000 tecken långt.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.


Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Bifoga filer

Ladda upp en fil

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Ladda upp en fil

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Ladda upp en fil

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Ladda upp en fil

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Ladda upp en fil

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.


Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Värdet i detta fält måste vara mellan och .

Du måste fylla i det här fältet.

Detta fältet har inte rätt format.

Din förfrågan har nu skickats!

Välj hur du vill identifiera dig

Verifiera dig i datorn

Väntar på verifiering... Öppna BankId
Tillbaka

Ange ditt personnummer

Tillbaka

Verifiera dig i mobilen

Väntar på verifiering...
Tillbaka

Inloggningsalternativ

Factoring

Partnerwebb 24+

Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.