Vad är kredittid och hur påverkar den din likviditet?

Som företagare är det viktigt att du håller koll på din kredittid till kunder eftersom den påverkar såväl likviditet, som kassaflöde. Men hur fungerar det egentligen – och vad bör man tänka på när det gäller kredittid? Här har vi samlat information om sådant som är bra att känna till, samt tips på hur vi på Ikano Bank kan hjälpa dig att förkorta dina kredittider.

 

Kredittid är tiden mellan fakturering och slutbetalning

Inom företagande är kredittid lika med den tid som löper mellan att en faktura skapas och skickas ut, tills dess att fakturan blir slutbetald av kund. Som företagare bestämmer du själv vilken kredittid du vill ge dina kunder när du sätter förfallodatum, men viktigt att tänka på är hur kredittidens längd faktiskt påverkar företagets ekonomi. Ju längre kredittider du har, desto större blir det ekonomiska risktagandet för din egen verksamhet.

 

Långa kredittider ger sämre likviditet och kassaflöde

Långa kredittider innebär att du ger dina kunder generöst med tid på sig att betala de fakturor du skickar ut. Detta innebär i sin tur att du får vänta länge på betalning för de tjänster eller varor du har levererat, vilket får en negativ inverkan på din likviditet. I praktiken betyder det att du ligger ute med pengar och som konsekvens får ett sämre kassaflöde.

Med kapital bundet i kundfordringar blir din egen betalningsförmåga alltså sämre, och du får dessutom ett försämrat ekonomiskt handlingsutrymme. Det kan i sin tur till exempel göra det svårt att ha råd med investeringar för ökad tillväxt i kärnverksamheten. 

 

Kredittid i teorin vs. reell kredittid

Kredittiden är i teorin perioden mellan fakturadatum och förfallodatum, det vill säga tiden mellan att du fakturerar tills dess att du får betalt. För att detta ska stämma förutsätts dock att kunden verkligen betalar i tid. Är kunden sen med att betala blir den reella kredittiden i själva verket längre. Detta är viktigt att ta höjd för när du sätter dina kredittider gentemot kunder. 

 

Så räknar du fram genomsnittlig kredittid

För att få fram din genomsnittliga reella kredittid, det vill säga hur lång tid det i snitt faktiskt tar innan du får betalt av dina kunder, kan du använda dig av en enkel formel. Först tar du summan av alla dina oreglerade kundfordringar och delar med din årsomsättning. Siffran du får fram multiplicerar du sedan med 360. Resultatet av det visar hur många dagars kredittid du i snitt ger dina kunder. Ju längre din genomsnittliga kredittid är, desto mer kostar det dig. 

Formel: 

(summan av oreglerade kundfordringar / årsomsättning) x 360 = genomsnittlig kredittid

 

Vilken kredittid bör man ha?

När du ska bestämma vilken kredittid som passar för din verksamhet måste du titta på hur ditt likviditetsbehov ser ut. Hur behöver ditt kassaflöde se ut för att du ska kunna täcka dina löpande kostnader och ha tillräckligt med ekonomiskt handlingsutrymme? 

De flesta företag har en kredittid på 10 eller 30 dagar. Vissa är mer generösa och har 45 eller 60 dagar, då ofta mot lojala stamkunder, men det är mer ovanligt. 

Oavsett vilken kredittid du bestämmer dig för bör du räkna in ett visst spelrum för försenade betalningar, vilket gör den reella kredittiden längre. Får du till exempel likviditetsproblem om kunderna inte betalar inom 30 dagar, kan det vara klokt att ha en kortare kredittid än så. 

 

Bra att tänka på gällande kredittider

 • Sätt en kredittid som fungerar utifrån ditt företags likviditetsbehov. Större företag har ofta mer utrymme för längre kredittider, medan småföretagare kan behöva få betalt snabbare. 
 • Kredittiden har stor inverkan på hela företagets ekonomi. Dåligt kassaflöde på grund av långa kredittider minskar det ekonomiska handlingsutrymmet och möjligheten att göra investeringar för fortsatt tillväxt. 
 • Kunder kan ha olika krav och önskemål om kredittid. För att skapa goda kundrelationer är det bra att vara lyhörd för dessa, men viktigast är att det fungerar för din verksamhet.

 

Förkorta dina kredittider och öka lönsamheten med Ikano Banks factoringtjänst

Att förkorta dina kredittider är en av de mest effektiva åtgärderna du kan vidta för att förbättra både likviditet, kassaflöde och investeringsutrymme. Ett smidigt sätt att göra det på är att använda sig av factoring.

Med factoring kan du sälja eller belåna dina kundfakturor till oss på Ikano Bank och på så sätt frigöra kapital som annars är låst i kundfordringar. Du slipper vänta på att kunderna ska betala och får istället betalt av oss på en gång. Det är en smidig, kostnadseffektiv och bekväm finansieringstjänst designad för att ge företag mer flexibilitet och bättre möjligheter att öka sin lönsamhet. 

En metod som används för att ge företaget längre kredittider är omvänd factoring. Vi betalar då företagets leverantörsfakturor mot en avgift vilket ger dig längre betalningsfrist.

Vill du veta mer om fördelarna med factoring, och hur vi kan hjälpa dig att förkorta dina kredittider med factoring? Hör av dig till oss via mail, telefon eller kontaktformulär på hemsidan.

 

 

Vanliga frågor om kredittid

 • Hur kortar man ned kredittiden?

  Factoring är ett av de mest effektiva sätten att korta ned din kredittid. Med fakturaköp eller fakturabelåning får du betalt av oss på en gång och slipper vänta på att kunden ska betala. 

 • Hur räknar man kredittid?

  Kredittiden beräknas från det datum du fakturerar och fram till förfallodatum för fakturan. Den reella kredittiden kan dock bli längre än så, om kunden är sen att betala.

 • Vad menas med kredittid?

  Kredittid är tiden mellan det att du fakturerar en kund för utförda tjänster eller sålda varor, till dess att kunden betalar fakturan.