Vad är likviditetsproblem och hur åtgärdar man dålig likviditet?

Likviditetsproblem är när företagets kassalikviditet är dålig och rörelsekapitalet inte längre räcker till för att täcka de skulder och löpande utgifter som finns. För att undvika ett sådant läge är det viktigt att veta hur likviditetsproblem kan uppstå, och vad du kan göra för att förbättra verksamhetens likviditet.

 

Vilka är de främsta orsakerna till likviditetsproblem?

Likviditetsproblem uppstår när företaget har högre kostnader än intäkter. Detta påverkar den kortsiktiga återbetalningsförmågan, vilket innebär att man kan få svårt att betala skulder som lån och leverantörsskulder, samt löpande organisationskostnader.
 
Varför likviditetsproblem uppstår kan ha flera olika orsaker och varierar mellan olika företag och organisationer. I grund och botten handlar det dock om att det går ut mer pengar från företaget än vad som kommer in.
 
Vanliga orsaker är exempelvis:

 • höga overheadkostnader, som personalkostnader och lokalkostnader
 • för stort varulager, där inköp och försäljning inte matchar
 • långa kredittider som binder upp mycket kapital i kundfordringar
 • säsongsbetonad verksamhet med ojämna intäkter över året
 • stora investeringar, till exempel i inventarier eller annat som hör verksamheten till.

 

Vad kan likviditetsproblem leda till?

Mer eller mindre långvariga likviditetsproblem kan ställa till med problem som ökad skuldsättning, skadade leverantörsrelationer, svårigheter att betala ut löner samt minskad försäljning och sämre tillväxt. Det kan bli nödvändigt att säga upp personal eller stänga ned delar av verksamheten. I värsta fall kan svåra och långvariga likviditetsproblem leda till att bolaget måste begäras i konkurs.

 

Dålig likviditet behöver inte betyda dålig ekonomi

Dålig likviditet behöver inte per automatik betyda att företaget har dålig ekonomi – företaget kan fortfarande ha gott om kapital bundet i olika tillgångar. Vid behov kan dessa pengar frigöras genom att exempelvis sälja inventarier eller andra tillgångar för att kunna lösa likviditetsproblemen, men det är inte en långsiktigt hållbar lösning. Viktigast är istället att minska de löpande utgifterna, alternativt öka inkomsterna – eller allra helst både och.

 

Så kan du lösa likviditetsproblem i företaget – eller förhindra att de uppstår

Givet de negativa konsekvenser som dålig likviditet kan innebära för ett företag, är det förstås viktigt att löpande hålla koll på hur det ser ut i verksamheten. Det är även bra att arbeta så proaktivt som möjligt för att förhindra att problem uppstår. Här finns flera bra åtgärder att ta till:

 1. Skapa en likviditetsbudget för bättre koll på utgifter och intäkter och möjlighet att se var justeringar kan behövas.
 2. Se över dina kunder. Undvik att vara beroende av bara ett fåtal kunder och var noggrann med vilka du godkänner. Gör kreditkontroller och använd förseningsavgifter vid förfallna fakturor.
 3. Hitta balans mellan inköp och försäljning. Se över vad som säljer, hur du prissätter och om det finns varor som omsätts dåligt och behöver strykas ur sortimentet.

 

Factoring eliminerar kredittiderna

Med factoring kan du sälja eller belåna kundfakturor och få betalt direkt av oss istället för av kund. Upplägget är ett utmärkt sätt att eliminera kredittider och minska risken för att likviditetsproblem uppstår om en kund dröjer med betalning.

Ikano Bank erbjuder factoring genom fakturaköp med eller utan regress, samt fakturabelåning. Du kan använda tjänsten för enstaka fakturor eller hela kundreskontran och allting sköts smidigt online.

Ett annat sätt att använda factoring är att förbättra företagets nyckeltal genom så kallad off-balance factoring.

 

Leasing låter dig investera med bibehållen likviditet

Kostsamma investeringar i dyra inventarier är en vanlig orsak till likviditetsproblem. Med leasing kan du hyra den utrustning du behöver och bara betala för nyttjandet och funktionen – inte själva ägandet. Du betalar en månadsavgift under hela leasingperioden, och kan efter avtalets slut välja mellan att köpa loss produkten till ett restvärde, förlänga leasingen eller anvisa en annan köpare.
 
Det här är en bra finansieringslösning när du vill undvika att binda upp mycket kapital och istället få en bättre likviditet.

 

Prata likviditetslösningar med oss – hör av dig för ett kostnadsfritt förslag

Vill du veta mer om hur factoring och leasing kan hjälpa dig att förbättra kassalikviditeten i ditt företag, eller har du andra frågor om våra företagstjänster? Kontakta oss så hjälper vi dig.
 
Varmt välkommen till Ikano Bank.

 

Vanliga frågor om likviditet och likviditetsproblem

 • Hur löser man likviditetsproblem?

  Likviditetsproblem kan lösas på flera sätt – till exempel med hjälp av en likviditetsbudget och finansieringslösningar som factoring och leasing.

 • Vad är en likviditetsbudget?

  En likviditetsbudget är en budget över företagets inkomster och utgifter. Budgeten kan enkelt skapas i Excel och hjälper dig att hålla kolla på ekonomin och planera för bästa möjliga likviditet.

 • Vad är likviditet?

  Likviditet är måttet på ett företags kortsiktiga förmåga att betala löpande utgifter och skulder. Ett annat ord för likviditet är kassalikviditet.

 • Vad beror likviditetsproblem normalt på?

  Likviditetsproblem uppstår när utgifterna överstiger inkomsterna. Detta kan bero på långa kredittider, stora investeringar eller obalans mellan varulager och försäljning.