När kunden inte betalar i tid
– så gör du för att få betalt och behålla en god kundrelation

Kunder som inte betalar sina fakturor i tid är tyvärr ett vanligt problem för många företag. Här lyfter vi några av de bekymmer som kan uppstå av sena betalningar och ger tips på vad du kan göra för att komma till rätta med problemet.

 

Vilka problem kan uppstå om en kund inte betalar i tid?

Sena betalningar från kund kan ställa till med flera problem för dig som leverantör. Gäller det enstaka tillfällen och lägre belopp behöver det inte leda till några större ekonomiska konsekvenser, men om det sker regelbundet eller om det rör sig om en stor summa kan det bli bekymmer.
 
Hur hårt du drabbas beror också på den ekonomiska stabiliteten i ditt bolag. Har du låg kassalikviditet redan från början, kan även en försenad betalning av en mindre faktura skapa problem.

 
Sena betalningar kan bland annat leda till:

 • Dålig likviditet: Försenade betalningar skapar obalans mellan intäkter och kostnader i din verksamhet, vilket i sin tur kan leda till likviditetsproblem. Företagets kortsiktiga återbetalningsförmåga försämras och du kan få svårt att själv betala fakturor i tid.
 • Extra administration: När en kund inte betalar i tid måste du efterlysa betalningen med påminnelseutskick och möjligen inkassokrav.
 • Sämre kundrelation: Många företag drar sig för att skicka påminnelser eller inkassokrav för att de inte vill riskera att få en dålig relation med kunden – eller tappa kunden helt. Det kan istället leda till att du själv får en sämre inställning till kunden och att relationen påverkas i alla fall.

 

Vanliga anledningar till sena betalningar

Det kan finnas många olika anledningar till varför en kund inte betalar sin faktura i tid. Ibland handlar det om att kunden helt enkelt har glömt, andra gånger har kunden likviditetsbekymmer och saknar täckning för fakturan.
 
En sen betalning kan också bero på att fakturan har kommit bort eller skickats fel, eller att betalningsfristen är för kort.

 

När betalningen inte kommer
– processen från påminnelse till inkasso

Om en kund inte betalar trots påminnelser och påminnelseavgifter kan du välja att ta ärendet vidare till inkasso, och som sista anhalt Kronofogdemyndigheten (KFM) eller domstol. Detta kostar dock tid att driva, varför det alltid är bättre om det går att lösa innan det går så långt. Det är inget måste att skicka påminnelser eller gå vidare till inkasso eller KFM.

 
Kortfattat ser processen från obetald faktura till KFM ut så här:

 1. Kunden betalar inte fakturan i tid.
 2. Du skickar ut en påminnelse och tar, om du vill, ut en påminnelseavgift.
 3. Ärendet lämnas över till ett inkassobolag.
 4. Skulden går till KFM, som tar ut ytterligare avgifter och kan vidta åtgärder som utmätning för att reglera skulden. Om kunden bestrider i KFM kan ärendet behöva överlämnas till domstol för att du ska få betalt. Även ett förfarande i domstol adderar kostnader för indrivning.

 

Tips för att förebygga sena betalningar från kunder

 • Fakturera rätt – var snabb att fakturera och använd en kredittid som ger dig marginaler och också är rimlig för kunden.
 • Agera snabbt. Kontakta kunden på en gång när du ser att en betalning är sen.
 • Säkerställ att du har korrekt faktureringsinformation så att fakturan hamnar rätt.

 

Värna ekonomi och kundrelation på samma gång med factoring

Factoring är ett utmärkt sätt att minska risken för sena betalningar, och dessutom få administrativ avlastning. Finansieringslösningen innebär att du belånar eller säljer dina kundfakturor till oss och får betalt direkt av oss istället för av kund. Du slipper ta hand om fakturautskick och eliminerar kredittiderna.
 
Ikano Bank erbjuder factoring genom både fakturaköp och fakturabelåning, till schyssta villkor och upplägg som kan anpassas efter dina önskemål.
 
Vill du veta mer om våra fakturatjänster, eller få ett kostnadsfritt förslag på upplägg? Kontakta oss redan idag så hjälper vid dig.

 

Vanliga frågor om sena betalningar från företagskunder

 • Hur gör jag om kunderna inte betalar i tid?

  Om kunderna inte betalar i tid bör du kontakta dem så snart som möjligt. Du kan även skicka påminnelse med påminnelseavgift, och gå vidare till inkasso.

 • Hur lång är preskriptionstiden för fakturor mellan företag?

  Mellan företag gäller 10 års preskriptionstid. Fakturor till konsumenter typiskt sett efter 3 år.

 • Hur lång får betalningsfristen vara mellan företag?

  Betalningsfristen kan variera. Vissa företag har betalningsvillkor på 10 dagar, andra längre. Enligt räntelagen är maximal betalningsfrist 30 dagar, om inte annat har avtalats mellan parterna.

 • Kan man sälja förfallna fakturor?

  Ikano Bank tar inte emot förfallna fakturor för vare sig fakturaköp eller fakturabelåning. Endast nya, ej utskickade fakturor.

 • Kan man sälja obetalda fakturor?

  Ikano Bank köper endast nya kundfakturor. Vi beviljar inte factoring för förfallna fakturor.