Frigör kapital för bättre likviditet och mer handlingsutrymme
– tips och råd från Ikano Bank

God likviditet är viktigt för att kunna hantera både löpande och oförutsedda utgifter i ett företag. Att ha för mycket kapital bundet i materiella tillgångar och kundfordringar kan därför vara riskfyllt. Hos Ikano Bank kan du få hjälp att frigöra kapital på olika sätt, med bättre likviditet och jämnare kassaflöde som resultat.

 

Mer fritt kapital ger bättre flexibilitet och handlingsutrymme

Företag av alla storlekar och verksamhetstyper är beroende av bra likviditet för att täcka sina löpande kostnader och göra investeringar för ökad tillväxt. I många bolag är stora delar av likviditeten dock uppbunden i sådant som materiella tillgångar och kundfordringar. Något som i sin tur kan innebära både ökad ekonomisk sårbarhet och minskad flexibilitet. 

Att frigöra kapital handlar om att minska andelen pengar bundna i tillgångar, och istället öka mängden pengar i kassan. Det är ett effektivt sätt att förbättra både den ekonomiska flexibiliteten i bolaget och sitt handlingsutrymme – såväl inför förväntade som oförutsägbara kostnader och investeringsmöjligheter.

 

När kan det vara bra att frigöra kapital?

Det finns flera olika situationer där det kan vara bra för ett företag att frigöra bundet kapital. Det kan till exempel handla om bristande likviditet och med det en oförmåga att kunna täcka löpande kostnader, eller att de reella kredittiderna till kunder är för långa och därmed påverkar kassaflödet negativt. Många söker också finansieringsmöjligheter som frigör kapital inför en ny investering i kärnverksamheten.

Vid finansiell instabilitet kan det vara nödvändigt att låsa upp bundet kapital för att exempelvis kunna betala lokalhyra, löner och leverantörskostnader.  Antingen som en tillfällig åtgärd för en enstaka månad, eller som en löpande långsiktig lösning om kassaflödet är generellt dåligt. I bägge lägen kan factoring vara till hjälp.

Att frigöra kapital kan också vara en god idé om ni vill göra en viktig investering som möjliggör fortsatt tillväxt. Genom att frigöra pengar låsta i tillgångar kan ni förbättra er likviditet och antingen slippa låna till investeringen eller kunna låna mindre.

 

Olika sätt att frigöra kapital 

Ikano Bank erbjuder flera olika finansieringslösningar designade för att hjälpa företag att frigöra kapital på ett effektivt, smidigt och tryggt sätt. För att låsa upp redan bundet kapital är framförallt factoring aktuellt, medan leasing kan vara ett bra alternativ för att bibehålla likviditet och kreditutrymme.

 

Factoring – fakturaköp eller fakturabelåning

Factoring innebär att du säljer eller belånar företagets kundfakturor för att frigöra pengar låsta i kundfordringar. Beroende på vilken typ av factoring du väljer – fakturaköp eller fakturabelåning – får du betalt för hela eller delar av fakturabeloppet (minus avgifter) på en gång och slipper vänta på att fakturornas kredittid ska löpa ut. Ytterligare fördelar med factoring via Ikano Bank är att vi sköter all fakturaadministration. Du kan också välja mellan fakturaköp med eller utan regress alternativt fakturabelåning, beroende på vad som passar din verksamhet bäst. 

Med fakturabelåning behåller du hela kreditrisken själv och betalar en lägre avgift, medan fakturaköp med respektive utan regress ger dig möjlighet att överlåta hela eller delar av kreditrisken på oss. Vid fakturabelåning får du utbetalt upp till 90% av fakturabeloppet på en gång, och resterande del när kunden har betalat. Använder du fakturaköp får du hela beloppet (minus avgift) så fort vi mottagit fakturorna. 

 

Leasing

Leasing är ett bra sätt att frigöra kapital genom att spara kapital och bibehålla likviditeten i bolaget. Den här finansieringsmodellen är lämplig om du behöver ny utrustning till verksamheten, men inte kan eller vill belasta likviditeten med en stor kapitalinvestering. 

Med leasing betalar du en förutsägbar månadskostnad för nyttjandet av utrustningen, medan Ikano Bank står för ägandet. Du betalar (oftast) ingen kontantinsats och behåller såväl likviditet som låneutrymme i företaget.

 

Bra att tänka på 

Det finns flera fördelar med att undvika för mycket bundet kapital och istället satsa på ett bättre kassaflöde och en stabil likviditet. Det ger framförallt en större ekonomisk trygghet, men också mer flexibilitet och bättre handlingsutrymme i bolaget.

Funderar du på huruvida ditt företag kan tjäna på att frigöra kapital och i sådana fall på vilket sätt, kan följande vara bra att tänka på:
 1. Hur ser verksamhetens likviditetsbehov ut? Behöver ni frigöra kapital för en enskild investering eller handlar det om att förbättra kassaflödet överlag? Beroende på hur behovet ser ut kan olika finansieringslösningar passa olika bra. 
 2. Se över de reella kredittiderna. Vad har ni för betalningsvillkor till kunder? Hur ser era faktureringsrutiner ut och hur lång tid tar det innan kunderna faktiskt betalar? Många företag har mycket kapital bundet i kundfordringar med kredittider som belastar likviditet och kassaflöde negativt. Här kan factoring vara till stor hjälp. 

Vill du veta mer om möjligheterna med att frigöra kapital och hur vi på Ikano Bank kan hjälpa till? Välkommen att kontakta oss redan idag.  

 

Vanliga frågor om att frigöra kapital

 • Hur kan Ikano Bank hjälpa mig att frigöra kapital?

  Ikano Bank erbjuder både factoring och leasing med schyssta villkor. Alla tre tjänster för att på ett snabbt, säkert och smidigt sätt frigöra kapital och/eller bibehålla likviditet och öka kassaflödet.

 • Vad innebär det att frigöra kapital?

  Att frigöra kapital innebär att du minskar andelen pengar låsta i tillgångar, för att istället öka andelen kontanta medel på kontot.

 • Vilka är fördelarna med att frigöra kapital?

  En större andel fritt kapital gör dig bättre rustad att kunna täcka både löpande och oförutsedda kostnader. Du får mer ekonomisk flexibilitet och bättre handlingsutrymme.