Restvärde vid leasing – en guide för dig med företag

Restvärde vid leasing är det värde ett leasingobjekt har efter att leasingavtalet har löpt ut. Här har vi samlat information om hur restvärde vid leasing fungerar för företag, hur restvärde beräknas samt vilka alternativ för reglering av restvärdet som ges vid företagsleasing hos oss på Ikano Bank.

 

Vad innebär restvärde vid leasing?

Begreppet restvärde syftar till det återstående värde som ett leasat objekt har efter att leasingperioden har löpt ut. Restvärde uppstår då leasingavtal, vilka oftast tecknas på 3-5 år, sällan täcker ett objekts fullständiga ekonomiska livstid. Utrustningen har med andra ord ett köp- och säljvärde på marknaden även efter det att leasingen är över, och det är det som är själva restvärdet.

 

Vilken betydelse har restvärde vid leasing för företag?

För dig som leasingtagare är restvärdet framförallt viktigt vid finansiell leasing – vilken är den vanligaste formen av leasing i Sverige. Särskilt när det gäller leasingtjänster riktade till företag, likt de vi erbjuder på Ikano Bank.
 
Vid finansiell leasing förbinder sig leasingtagaren att säkerställa att objektet kan säljas till ett värde motsvarande minst restvärdet efter leasingperiodens slut. Detta innebär att den som önskar köpa loss objektet efter leasingperiodens slut ofta kan göra det för restvärdet.

 

Hur beräknas restvärde vid leasing?

Restvärdet beräknas på förhand i samband med att ett leasingavtal tecknas. Värdet baseras dels på objektets inköpspris, dels på dess förväntade marknadsvärde vid leasingens slut samt leasingperiodens längd.

Om ditt företag leasar en utrustning under 3 år kommer restvärdet oftast att vara högre än om ni leasar den på 5 år. Detta eftersom en kortare leasingperiod innebär färre månadsbetalningar, mindre slitage från användning samt längre tid kvar av den ekonomiska livslängden.

 

Högt eller lågt restvärde – vad är bäst?

Restvärdet på ditt leasingavtal påverkar dels hur hög leasingkostnad blir varje månad, dels hur mycket den som vill köpa loss objektet vid avtalets slut måste betala för att lösa ut objektet. Det finns för- och nackdelar med att ha både lågt och högt restvärde.
 
Ett lågt restvärde innebär generellt att månadskostnaden blir högre, men också att du får betala mindre om det skulle vara aktuellt att  köpa loss objektet. Ett högt restvärde ger istället en lägre månadskostnad, men en högre summa att betala i slutet.

 

Lösa restvärdet vid leasing – 3 alternativ

När du väljer företagsleasing genom Ikano Bank erbjuder vi alltid olika alternativ till att lösa restvärdet på det leasade objektet;
 1. betala restvärdet och överta ägarskapet för objektet
 2. förlänga leasingen ytterligare en period
 3. anvisa en annan köpare som antingen övertar leasingavtalet och förlänger det, eller köper loss objektet genom att betala restvärdet.

 
Med de här olika alternativen får du möjlighet att hantera restvärdet vid leasing på ett sätt som passar ditt företag rent ekonomiskt. Finns det inte kapital nog att lösa restvärdet efter avslutad leasing, kan ett förlängt avtal eller en annan köpare vara ett bra alternativ.

 

Varför välja leasing med restvärde istället för att köpa?

Om det är bäst att leasa eller köpa en utrustning ser olika ut beroende på behov och förutsättningar.
 
En stor fördel med leasing är de lägre räntekostnader som följer. Eftersom du betalar ett restvärde i slutet av avtalet blir dina månadsamorteringar lägre och därmed även dina räntekostnader. Du har också möjlighet att förlänga leasingen eller anvisa en annan köpare efter avtalets slut.

 

Går det att överlåta ett leasingavtal med restvärde?

Väljer du företagsleasing hos Ikano Bank ges du alltid möjlighet att överlåta avtalet till en annan köpare om du inte själv vill köpa objektet eller förlänga leasingen efter avtalets slut. Det går även att överlåta leasing under pågående avtal, förutsatt att det godkänns av Ikano Bank.
 
Vid all överlåtelse av leasingavtal gäller att den part som ska överta avtalet måste genomgå en kreditprövning och bli godkänd av oss.

 

Sammanfattning

 • Restvärde vid leasing är det kvarvarande värde ett leasingobjekt har efter leasingavtalets slut.
 • Restvärdet beräknas på förhand och baseras bland annat på inköpspris, leasingperiod och månadskostnad.
 • Ett högt restvärde ger lägre månadsbetalningar med lägre ränta, medan ett lågt restvärde ger högre månadsbetalningar men lägre slutsumma att betala.
 • Vid företagsleasing hos Ikano Bank kan du lösa restvärdet genom att köpa loss objektet efter avtalets slut, förlänga leasingen eller anvisa en annan köpare.

 
Vill du veta mer om hur restvärde vid leasing fungerar – eller har frågor om leasing för företag genom Ikano Bank? Välkommen att kontakta våra specialister så hjälper vi dig.

Vanliga frågor om restvärde vid leasing

 • Vad är ett bra restvärde vid leasing?

  Det ser olika ut beroende på typ av objekt, inköpspris och efterfrågan på andrahandsmarknaden. Idealt matchar restvärdet det marknadsvärde leasingobjektet har efter leasingens slut.

 • Vad betyder restvärde vid leasing?

  Restvärde vid leasing är det kvarvarande värde ett leasingobjekt har efter leasingperiodens slut. Restvärdet beräknas utifrån inköpspris, leasingperiod, månadskostnad och beräknat andrahandsvärde.

 • Vill man ha högt eller lågt restvärde när man leasar?

  Det finns för- och nackdelar med bägge. Ett högt restvärde ger lägre månadskostnad men en högre slutsumma att betala, medan ett lågt restvärde ger högre månadskostnad och lägre slutsumma.