Då ska ditt företag leasa istället för att köpa

meeting[No text in field]

Står du inför valet att leasa eller köpa? Leasing är ett verktyg med den stora fördelen att du kan investera i utrustning utan att använda företagets kapital. Här går vi igenom vad du behöver veta för att kunna fatta ett beslut som gynnar ditt företag.

 

Vad är skillnaden mellan att köpa och leasa?

Till skillnad från när ditt företag köper ett objekt innebär leasing att en tredje part köper in objektet åt dig och du endast betalar för användningen. Det betyder att ditt företag kan få tillgång till nödvändig utrustning utan att använda kapital som skulle göra större nytta någon annanstans i verksamheten.

När du leasar betalar du endast en månadskostnad under den överenskomna leasingperioden. Vid avtalstidens slut kan du vanligtvis välja mellan att förlänga avtalet, anvisa en annan köpare eller köpa loss objektet till restvärdet. Ett inköp kan däremot innebära en större utgift som i vissa fall kan kräva att ditt företag behöver ta lån.

 

Vad är poängen med att leasa?

 • Ditt företag kan bibehålla sin likviditet och sitt låneutrymme.
 • Du betalar en förutsägbar månadskostnad som är enkel att bokföra och budgetera.
 • Du behöver sällan någon säkerhet eftersom den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen.
 • Upplägget kan vanligtvis anpassas efter dina önskemål och förutsättningar.
 • Normalt redovisas månadskostnaden i företagets resultaträkning.
 • Månadskostnaden är skattemässigt avdragsgill.

 

Vad är poängen med att köpa?

 • Du behöver inte förhålla dig till ett leasingavtal.
 • Du kan helt fritt förändra eller modifiera objektet utseende- eller funktionsmässigt eftersom du äger det.
 • Du kan sälja vidare objektet när det passar dig.

 

Är det dyrare att leasa än att köpa?

Om det är dyrare att leasa eller att köpa ett objekt avgörs av en rad olika faktorer – det kan därför variera från situation till situation. Ifall ditt företag har möjlighet att köpa in ett objekt utan att ta lån kan den totala kostnaden för objektet bli lägre än vid leasing. Det beror på att leasegivaren tar ut en kostnad för leasingtjänsten.

Om inköpet däremot innebär att ditt företag behöver ta lån eller måste skjuta upp investeringar som ökar verksamhetens lönsamhet blir kanske köpalternativet mer kostsamt. Slutsatsen är att det är viktigt att inte stirra sig blind bara på kostnaden som står på papperet.

 

Hur vet jag vilket alternativ som är bäst för mig?

För att ta reda på om det är bäst att köpa eller leasa ett objekt behöver du titta på företagets ekonomi ur ett helhetsperspektiv. Båda alternativen passar dig som har ett långsiktigt behov av till exempel utrustning, verktyg eller maskiner. Om objektet ifråga ska leasas eller köpas beror delvis på hur stora likvida medel ditt företag har och hur objektet ska användas för att gynna verksamheten. 

 

Leasing passar dig som:

 • vill skaffa utrustning utan att binda kapital eller belåna företagets tillgångar
 • har andra investeringsplaner där kapitalet skulle göra bättre nytta
 • föredrar en lägre månadskostnad framför en högre utgift vid större investeringar.

 

Inköp passar dig som:

 • är säker på att kapitalet inte behövs till någon annan investering
 • föredrar att ta hela kostnaden på en gång
 • vill ha möjlighet att kunna förändra eller sälja objektet.

 

Leasa genom Ikano Bank – enkelt, tryggt och smidigt

Är du intresserad av att leasa utrustning till ditt företag? När du leasar genom Ikano får du personlig hjälp att skräddarsy upplägget utifrån din verksamhet och dess unika behov. Helt utan krångel och med schyssta villkor.

Välkommen till Ikano Bank du med!
 

Vanliga frågor om leasing vs köp

 • Är det mest ekonomiskt för ett företag att leasa eller köpa?

  Det finns inget enkelt svar på den frågan eftersom det beror på hur stora likvida medel företaget har och var det kapitalet gör mest nytta.

 • När lönar det sig att leasa?

  Att leasa är ofta mer lönsamt om du har ett långsiktigt behov av ett objekt, men inte vill försämra företagets låneutrymme och likviditet.

 • Varför leasa istället för att köpa?

  Att leasa är det bästa alternativet om ditt företag behöver investera i utrustning men vill undvika att binda upp kapital. Med leasing får du istället en fast månadskostnad som är enkel att bokföra.