Leasinggivare och leasingtagare – vem är vem i ett leasingavtal?

meeting[No text in field]

Vid leasing tecknas ett avtal mellan två parter – en leasinggivare och en leasingtagare. Här kan du läsa om vem som är vem i ett leasingavtal, vilken funktion respektive part fyller och vad som kännetecknar en bra leasinggivare.

 

Vilka är inblandade i ett leasingavtal?

Leasing är en finansieringslösning som bygger på att en finansiär köper in och äger ett objekt – till exempel ett arbetsfordon eller it-utrustning – och sedan leasar ut det till en kund för användning. Finansiären och kunden tecknar ett leasingavtal sinsemellan, i vilket finansiären står som leasinggivare och kunden står som leasingtagare.
 
Kortfattat kan respektive part beskrivas så här:
 

 • Leasinggivare (kallas även leasegivare): Den som köper in objektet och äger objektet. Leasinggivaren använder inte objektet själv, utan överlåter nyttjanderätten till en leasingtagare i utbyte mot en avgift.
 • Leasingtagare (kallas även leasetagare): Den som betalar för att nyttja objektet under överenskommen avtalsperiod. Leasingtagaren äger inte utrustningen under leasingperioden, men kan nyttja objektet under avtalstiden.

 

Leasinggivaren står för ägandet – leasingtagaren för nyttjandet

Vid leasing står leasinggivaren, det vill säga den som köper in och äger objektet, alltid för ägandet under hela leasingavtalets löptid. Leasinggivaren kan vara en bank eller ett finansinstitut eller annan typ av aktör som inte har något intresse av att nyttja objektet i sin egen verksamhet, utan som istället är inriktad på att erbjuda finansiering.
 
Under avtalets gång hyr leasinggivaren ut objektet till leasingtagaren. Leasingtagaren har ingen äganderätt under avtalets gång, men får däremot använda utrustningen. För detta betalar leasingtagaren en avgift till leasinggivaren varje månad, vilken bland annat baseras på leasingobjektets inköpspris, beräknat restvärde, aktuell ränta och leasingperiod.

 

Leasinggivaren köper in objekten från leverantörer

Vid sidan av leasinggivare och leasingtagare finns även leverantörer med som en part vid leasing. När ett leasingavtal skrivits köper leasinggivaren in den aktuella utrustningen från en leverantör.

Oftast är det leasingtagarens ansvar att hitta lämplig leverantör för det objekt som ska leasas, men ibland kan leasinggivaren hjälpa till att hitta rätt. På Ikano Bank samarbetar vi med flera leverantörer som valt att bli leasingpartner hos oss. Detta ger oss möjlighet att dels hjälpa kunden att hitta bra utrustning hos välkända leverantörer, dels hjälpa leverantörer att lättare nå ut med sina produkter till fler kunder. Givetvis har vi trygga avtal med schyssta villkor åt bägge håll.

 

Hur ska en bra leasinggivare vara?

Leasing är ett relativt långsiktigt ekonomiskt åtagande, varför det är viktigt att välja leasinggivare med omsorg. Som kund vill du ha en finansiär som erbjuder avtal som kan anpassas efter din verksamhets behov och som har bra villkor.

När du letar leasinggivare är det viktigt att titta efter:

Flexibilitet

En bra leasinggivare ger dig möjlighet att välja det leasingobjekt som passar din verksamhet bäst. Det kan handla om specifika tillverkare, modeller, funktioner eller andra krav som du har.

 

Personlig rådgivning

Personlig rådgivning kring sådant som lämpligt leasingobjekt, upplägg för leasingavtal och vilken löptid som kan passa bäst kan vara till stor hjälp inför en leasing. Hos en proffsig leasinggivare ska du kunna få en egen handläggare för just ditt ärende.

 

Skräddarsydda avtal

Inget företag är det andra likt, varför inga leasingavtal heller kan stöpas i exakt samma form. För att få bästa möjliga upplägg för ditt företag vill du satsa på en leasinggivare som kan skräddarsy ett avtal utifrån vad som passar din verksamhet.

 

Smidig process och snabb handläggning

Arbetsgången vid leasing bör vara smidig, med en enkel ansökningsprocess, korta beslutsvägar och skyndsam leverans av utrustningen. En effektiv leasingprocess sparar dig både tid och pengar som istället kan investeras i din kärnverksamhet.

 

Möjlighet att själv välja leverantör

Du känner din verksamhet bäst och kan därför ha vissa krav på vilka leverantörer du kan tänka dig. Därför är det viktigt att du får möjlighet att själv välja vilken leverantör du vill använda.

 

Välj företagsleasing med schyssta villkor

Med lång erfarenhet av finansieringstjänster riktade till företag kan Ikano Bank erbjuda leasing med skräddarsydda upplägg, enkel ansökan och schyssta villkor. Hos oss kan du ansöka om leasing för ett objekt du redan hittat, eller få hjälp att hitta utrustning hos någon av de leverantörer vi samarbetar med. Vi erbjuder personlig service och trygga avtal med dig som leasetagare i fokus.

Vill du veta mer om vår företagsleasing, eller göra en ansökan redan nu? Kontakta oss via mejl, telefon eller formulär på hemsidan så hjälper vi dig.

Varmt välkommen till Ikano Bank – din schyssta leasinggivare.

 

Vanliga frågor om leasinggivare och leasingtagare

 • Vad menas med leasinggivare?

  Leasinggivare, även kallat leasegivare, är den part i ett leasingavtal som köper in och äger utrustningen för att sedan leasa ut den till kund.

 • Vad menas med leasingtagare?

  Leasingtagare är den som leasar ett objekt av leasinggivaren. Leasingtagaren äger inte objektet, men betalar en månadsavgift för att få använda det. Leasingtagare kallas även leasetagare.

 • Vem står som ägare på ett leasingobjekt?

  Under leasingavtalets gång står leasinggivaren som ägare av objektet. Efter avtalets slut övergår oftast ägandet till leasingtagaren genom att denna betalar ett restvärde. De kan också välja att anvisa en annan köpare.