Leasingavtal – hur fungerar de, vad ska de innehålla och vilka villkor gäller?

meeting[No text in field]

Vid en leasing upprättas alltid ett skriftligt leasingavtal mellan leasegivaren och leasingtagaren. Här har vi samlat bra information om hur ett leasingavtal fungerar, vad det bör innehålla samt vad som gäller kring uppsägning och överlåtelse av leasingavtal.

 

Vad är ett leasingavtal?

Ett leasingavtal är ett avtal som tecknas i samband med en överenskommelse om leasing. Avtalet ingås skriftligen mellan leasegivaren och leasetagaren, det vill säga den part som leasar ut objektet och den part som leasar.

 

När används leasingavtal?

Leasingavtal används vid leasing för både privatpersoner och företag. Bland privatpersoner är det framförallt vanligt med leasing av personbil, men för företag förekommer leasing av flera olika typer av utrustning – allt från större fordon och maskiner till butiksinredning och it-utrustning.

 

Vad ska ett leasingavtal innehålla?

För att ett leasingavtal ska vara giltigt måste vissa grundläggande uppgifter finnas med. Vänder du dig till en seriös leasegivare behöver du inte oroa dig för bristfälliga avtal, men likväl är det bra att alltid titta igenom ett avtal innan du skriver under något.

Här är några av de grundläggande uppgifter som alltid ska finnas med i ett leasingavtal:

 • avtalets parter – leasegivarens företagsnamn och organisationsnummer samt leasetagarens namn/företagsnamn och personnummer eller organisationsnummer
 • specifikation av leasingobjektet
 • leasingavtalets löptid, med startdatum och slutdatum
 • villkor gällande månadskostnad, vad som ingår, uppsägning samt vad som sker efter leasingavtalets slut. 


Vad ingår i ett leasingavtal?

Vad som ingår i ett leasingavtal i fråga om förmåner, rättigheter, skyldigheter och kostnader varierar kan variera mellan olika avtal och leasingformer.

I ett finansiellt leasingavtal ingår vanligtvis bara själva leasingobjektet och den förutbestämda månadskostnaden för det. Avgift för vår försäkring tillkommer utöver det. Avtalet inkluderar ingen service eller reparationer utan dessa bekostas separat av leasetagaren. Den här typen av leasingavtal tecknas oftast också mot villkor att leasetagaren köper loss objektet efter avtalets slut, vilket innebär att den ekonomiska risken till största del ligger på den som leasar.

Ett operationellt leasingavtal innehåller vanligen fler förmåner för leasetagarens del. Leasegivaren är ansvarig för försäkring och underhåll och kostnaden för detta är oftast inbakad i den månatliga leasingavgiften. Operationell leasing kallas därför även för fullservice-leasing.

 

Efter leasingavtalets slut

Löptiden för leasingavtal kan vara olika lång, men det vanligaste är att de tecknas på mellan 2-5 år. Vad som händer efter avtalets slut beror på vilken typ av leasing det gäller. 

Vid finansiell leasing gäller generellt att leasetagaren köper loss objektet, alternativt anvisar en annan köpare eller förlänger leasingen ytterligare en period. 

Har du haft ett operationellt leasingavtal lämnas objektet bara tillbaka till leasegivaren efter det att löptiden har gått ut. Beroende på vad som står i avtalet kan du behöva betala en avgift om utrustningen på något sätt skulle vara skadad eller trasig vid återlämningen.

 

Kan man säga upp ett leasingavtal i förtid?

När du väl har ingått ett leasingavtal kan det vara svårt att säga upp det i förtid. Det finns ingen lag som ger leasetagare rätt att avbryta leasing under pågående avtal. 

Villkor för uppsägning kan dock se olika ut för olika avtal, varför det inte behöver vara en omöjlighet att kunna säga upp ett leasingavtal i förtid. Generellt brukar operationella leasingavtal lämna visst utrymme för tidig uppsägning, men då mot en kostnad. Har du däremot ett finansiellt leasingavtal är det oftast inte möjligt att avsluta leasing i förtid.

 

Går det att överlåta ett leasingavtal?

Precis som övriga villkor kan även möjligheten till överlåtelse se olika ut för olika avtal. De flesta leasegivare tillåter överlåtelse av leasingavtal mellan två företag. 

Har du ett finansiellt leasingavtal kan du oftast välja mellan att köpa loss leasingobjektet, förlänga leasingen eller överlåta ditt leasingavtal till en annan köpare när avtalet löper ut. Beroende på villkoren i avtalet kan det också vara möjligt med en överlåtelse innan avtalet löpt ut. 

För att kunna överlåta ett leasingavtal hos Ikano Bank måste det företag som ska ta över det bli godkänt i vår kreditupplysning.

 

Leasingavtal med schyssta villkor hos Ikano Bank

Leasing är ofta en kostnadseffektiv och smidig finansieringslösning och ett utmärkt alternativ till att köpa själv – förutsatt att du får ett bra leasingavtal. Ett leasingavtal som passar dina behov, önskemål och ekonomiska förutsättningar. 

Hos Ikano Bank kan du ansöka om leasingavtal med schyssta villkor, för olika typer av objekt och skräddarsytt efter vad som passar din verksamhet. Vi erbjuder finansiell leasing som en företagstjänst till företag runt om i hela Sverige. Alltid med snabba processer och smidig hantering. 

Vill du veta mer om vår leasing – eller önskar hjälp teckna ett leasingavtal? Hör av dig till någon av våra säljare redan idag.

Vanliga frågor om leasingavtal

 • Kan leasegivaren säga upp avtalet?

  Leasegivaren har oftast begränsade möjligheter att säga upp ett leasingavtal, såvida det inte gäller att leasetagaren inte har betalat månadsavgifterna som avtalats.

 • Vad kostar det att bryta ett leasingavtal?

  Det varierar mellan olika avtal och leasegivare. För rådgivning om vad som gäller kring Ikano Banks leasingavtal – hör av dig till oss via mail, telefon eller formulär på hemsidan.

 • Vem kan ingå ett leasingavtal?

  Ikano Bank erbjuder leasing som finansieringslösning åt företag. För att bli beviljad ett leasingavtal måste man bli godkänd i en sedvanlig kreditupplysning.