Överlåta leasing snabbt och enkelt – en företagsguide från Ikano Bank

meeting[No text in field]

Som företagskund hos Ikano Bank kan du överlåta leasing både efter utgånget leasingavtal och under pågående leasingperiod. Här hittar du praktisk information om hur det fungerar och vad som krävs för att kunna överlåta leasing.

 

Vad innebär det att överlåta leasing?

Att överlåta en leasing innebär att du som leasingtagare frånträder ditt leasingavtal och låter någon annan ta över det leasade objektet. Hos Ikano Bank finns möjlighet att överlåta leasing på två olika sätt – dels om ditt avtal har löpt ut och du inte önskar köpa loss objektet eller förlänga leasingen, dels om du önskar säga upp leasingen i förtid.

 

När kan det bli aktuellt att överlåta leasingavtal?

Överlåtelse av leasing kan göras om du av någon anledning inte vill behålla den leasade utrustningen. Antingen efter det att ditt avtal har löpt ut och du ska köpa loss eller överlåta leasingen, eller om du vill avsluta leasingen i förtid. Det kan exempelvis handla om att det inte längre finns behov av utrustningen i verksamheten, eller att ditt företags ekonomiska förutsättningar har förändrats.

 

Hur går det till att överlåta leasing hos Ikano Bank?

För att kunna överlåta ett leasingavtal måste du göra en ansökan om överlåtelse. Ansökningsblanketten får du genom att ta kontakt med vår kundtjänst. Där kan du givetvis också få svar på eventuella frågor om att överlåta eller överta leasing och få hjälp med att fylla i din ansökan. 

Ansökan om överlåtelse av leasingavtal måste signeras av både dig som vill frånträda avtalet och den som önskar tillträda. När du har skickat in ansökan till oss gör vi en kreditbedömning av den som ska överta leasingen, och även en penningstvättkontroll. Blir kunden godkänd skickar vi ett nytt leasingavtal till den tillträdande parten för signering. Överlåtelsen träder sedan i kraft enligt de villkor som finns specificerade i avtalet. 

Processen är smidig, enkel och snabb – designad för att göra det så lätt och tidseffektivt som möjligt för dig som företagare.

 

Villkor för att kunna överlåta och överta leasing

En förutsättning för att kunna överlåta ett leasingavtal till en annan kund – och för att denne ska kunna överta en leasing – är en godkänd kreditbedömning. Precis som ditt företag får genomgå en kreditprövning vid ansökan om ny leasing, måste även den tillträdande leasingtagaren göra det. 

Kreditprövningen görs av oss på Ikano Bank när ansökan om överlåtelse av leasing har kommit in. Skulle den tillträdande leasingtagaren inte bli godkänd kan överlåtelsen tyvärr inte genomföras. Då behöver du hitta en annan kund som kan ta över avtalet. 

 

Kostar det något att överlåta leasingavtal?

Vid överlåtelse av leasing tas en administrativ avgift ut av Ikano Bank – en så kallad överlåtelseavgift. Denna avgift betalas av den tillträdande leasingtagaren och är alltid densamma oavsett leasingavtalets storlek och kvarvarande löptid.

 

Bra att tänka på vid överlåtelse av leasing 

Att överlåta ett leasingavtal hos Ikano Bank är både enkelt och smidigt om ansökan är rätt ifylld och villkoren för överlåtelse är uppfyllda. För att underlätta processen finns några saker som kan vara bra att tänka på – såväl för den frånträdande parten som den tillträdande.

 

När du vill överlåta leasing

 • Kontrollera villkoren för överlåtelse i ditt leasingavtal (generellt går det bra att överlåta leasing både efter utgånget avtal och under pågående avtal, men se gärna efter vad som gäller för just din leasing).
 • Du måste själv hitta en ny leasingtagare att överlåta avtalet till.
 • Blir din tillträdande part inte godkänd i kreditbedömningen behöver du anvisa en annan kund. 
 • Leasingobjektet förblir ditt till dess att överlåtelsen träder i kraft.

 

När du vill överta leasing:

 • Leasing är ett finansiellt åtagande. Var därför noggrann med att läsa igenom villkoren för det avtal du vill överta innan du signerar något. Säkerställ också att du har behov av utrustningen i din verksamhet och att villkoren för restvärde vid leasing passar dina förutsättningar.
 • För att kunna överta leasing måste ditt företag bli godkänt i vår kreditprövning. 
 • Överlåtelseavgiften betalas alltid av dig som tillträdande leasingtagare.

 

Kontakta oss för mer information om överlåtelse av leasing

Har du ett pågående leasingavtal hos Ikano Bank som du önskar överlåta – eller vill du överta en annan leasingtagares avtal hos oss? Vår kundtjänst hjälper dig gärna med ansökan och ger dig mer information om hur det fungerar att överlåta och ta över leasingavtal. 

Du når oss enkelt via telefon, mail eller formulär på hemsidan. 
 

Vanliga frågor om att överlåta leasing

 • Hur fungerar överlåtelse av leasing?

  För att överlåta leasing hos Ikano Bank gör du en ansökan om överlåtelse, vilken signeras av både dig och den tillträdande parten. Godkänns ansökan sker överlåtelse enligt överenskommelse.

 • Kan man överlåta ett leasingavtal?

  Ja, förutsatt att ditt leasingavtal tillåter överlåtelse samt att den tillträdande parten som ska ta över ditt avtal blir godkänd i vår kreditprövning.

 • Vem betalar eventuell överlåtelseavgift?

  Överlåtelseavgiften betalas alltid av den tillträdande parten – det vill säga den som övertar leasingen. Avgiften är densamma oberoende av avtalets storlek.