Avsluta leasing i förtid – hur fungerar det?

Leasingavtal är oftast bindande och löper generellt på 2-5 år. Ibland kan det dock bli nödvändigt att avsluta leasing i förtid – exempelvis om behovet av utrustningen eller dina ekonomiska förutsättningar förändras. Här har vi samlat information om hur det fungerar att avsluta leasing i förtid hos Ikano Bank och vad som är bra att tänka på.

 

Vad innebär det att avsluta leasing i förtid?

Att avsluta leasing i förtid innebär att du avbryter ett leasingavtal innan löptiden har gått ut. Vad som händer med det leasade objektet beror på vad som står i ditt avtal. I vissa fall är du tvungen att köpa loss objektet eller anvisa en annan köpare, och i andra fall återgår den leasade utrustningen till leasinggivaren.

 

Vad krävs för att få avbryta ett pågående leasingavtal?

Möjligheten att få avsluta leasing i förtid varierar mellan olika avtal och leasegivare. På Ikano Bank har du alltid rätt att avbryta ett pågående leasingavtal tidigt under förutsättning att du uppfyller vissa villkor. För att ta reda på vad som gäller för uppsägning av ditt specifika avtal rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst för personlig hjälp och service. 

 

Avsluta leasing i förtid hos Ikano Bank – steg för steg

Har ditt företag ett leasingavtal hos Ikano Bank som du önskar avbryta i förtid gör du det enklast genom att kontakta oss via mail eller telefon. Som kund har du alltid möjlighet att avsluta leasing i förtid, men det är viktigt att veta att det är förenat med kostnader som oftast gör det ofördelaktigt rent ekonomiskt. 

Skulle du vilja säga upp ditt avtal i förtid fungerar det så här:

 1. du kontaktar oss med en begäran om tidigt avslut
 2. du betalar kvarvarande hyra och ränta för den återstående leasingperioden
 3. utöver leasingkostnaden måste också objektets restvärde betalas – antingen av dig eller om du anvisar annan köpare.

När kvarvarande hyra, ränta och restvärde är betalt avslutas leasingen och ägarskapet för objektet övergår till dig, om du valde att köpa loss utrustningen själv. Anvisade du en annan köpare lämnas objektet över till denne.

 

Kostnader för att avbryta leasingavtal i förtid

Att avsluta leasing i förtid innebär en del kostnader för dig som kund. Dessvärre är det därför sällan en ekonomiskt bra affär. Som nämnts ovan måste du dels betala kvarvarande hyra och amortering för hela den återstående avtalstiden, dels lösa objektets restvärde. 

Har du till exempel ett leasingavtal på 3 år som du önskar avbryta efter 1 år, behöver du betala hyra och ränta för återstående 2 år. Detta görs som en klumpsumma i samband med att du begär avslut. Därefter är du skyldig att lösa restvärdet – antingen genom att betala det själv eller hitta en annan kund som önskar köpa loss din leasade utrustning. 

Hur mycket kvarvarande hyra, ränta och restvärde uppgår till beror på hur ditt avtal ser ut. Har du leasat en dyr utrustning kan det bli en stor kostnad.

 

Överlåta leasing – ett alternativ till att avbryta

Överlåtelse av leasing kan vara ett bra alternativ till att säga upp avtalet i förtid. En överlåtelse kan precis som ett tidigt avslut göras om ditt företags ekonomiska förutsättningar förändras, eller om verksamheten inte längre har behov av utrustningen. 

När du överlåter en leasing anvisar du ett annat företag som ska ta över kontraktet för utrustningen. Du slipper då betala kvarvarande leasingkostnad  och behöver heller inte tänka på restvärdet. 

 

Bra att tänka på när du vill avsluta en leasing i förtid

 • Som företagskund hos Ikano Bank har du alltid möjlighet att avsluta en leasing i förtid, mot vissa villkor.
 • Du måste betala kvarvarande leasingkostnad för hela den återstående avtalsperioden.
 • Det åligger även dig som kund att lösa restvärdet – antingen genom att du själv betalar eller om du anvisar en annan köpare. 
 • Att avbryta ett leasingavtal i förtid kan innebära stora kostnader. Om du inte vill eller kan ha kvar objektet längre är det oftast bättre att försöka överlåta leasingen till ett annat företag.
 

Vanliga frågor om att avsluta leasing i förtid

 • Hur går det till att avsluta ett leasingavtal i förtid?

  För att avsluta leasing i förtid kontaktar du oss på Ikano Bank. Vi beräknar återstående kostnader och hjälper dig genom processen att avbryta leasingavtalet.

 • Vad är bäst, lösa ett leasingavtal i förtid eller överlåta leasingavtalet till någon annan?

  Att avbryta ett leasingavtal i förtid kan medföra stora kostnader för dig som kund, varför det oftast är mer fördelaktigt att försöka hitta ett annat företag att överlåta leasingen till.

 • Vad kostar det att avbryta leasing i förtid?

  Kostnaden varierar mellan olika avtal. Vid tidigt avslut åligger det dig som leasingtagare att betala kvarvarande hyra samt det beräknade restvärdet.