Särskild leasingavgift – så fungerar det

En särskild leasingavgift är en initial engångsbetalning. Genom att betala en särskild leasingavgift kan du minska både månadskostnaden och räntekostnaderna vid företagsleasing. Den betalas vanligtvis i samband med den första betalningen och det rör sig ofta om 5–20% av leasingobjektets värde. I den här artikeln går vi igenom vad det betyder, vilka fördelar som finns och hur det påverkar dig som leasingtagare.

Vad menas med särskild leasingavgift?

En särskild leasingavgift kallas också första förhöjd leasingavgift och ibland första förhöjd hyra eftersom den innebär att leasingtagaren betalar en högre leasingavgift vid första inbetalningen.

Den särskilda leasingavgiften är alltså något som leasinggivaren kan välja att ta ut som säkerhet vid leasing, eller som leasingtagaren (ditt företag) kan be om att få betala för att minska den framtida hyran.
 
På Ikano Bank för vi samtal med leasingtagaren om vad som passar bäst utifrån objektet som ska leasas och företaget som ska leasa. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med ett leasingavtal anpassat för just din verksamhet.

 

Fördelar med förhöjd leasingavgift vid första betalningen

Här är några av de allmänna fördelarna som många upplever med att betala en särskild leasingavgift vid första betalning:

 • Möjligt att sänka månadskostnaden för leasingavtalet
 • Lägre total räntekostnad när summan för leasingen är mindre
 • Kan möjliggöra leasing av objekt med högre inköpskostnad

 

Hur påverkar första förhöjd hyra mig som leasingtagare?

Att betala in en första förhöjd leasingavgift ändrar ingenting i tillvägagångssättet för dig som leasingtagare, utan du betalar fortfarande din månadskostnad under leasingperioden och restvärdet om du väljer att behålla leasingobjektet efter avtalets slut. Skillnaden blir att du kan få en lägre månadsavgift än du annars hade fått, då summan som ska betalas under avtalstiden blir lägre.
 
Du betalar alltså fortfarande för användandet, medan vi på Ikano Bank står för ägandet. Vill du räkna på olika scenarier för företagsleasing kan du använda vår leasingkalkylator eller kontakta oss så hjälper vi dig!

 

 

Vanliga frågor om första förhöjd leasingavgift

 • Måste man betala en första förhöjd avgift vid leasing?

  Nej, det avgörs från fall till fall och beror både på storleken på inköpspriset i förhållande till företagets återbetalningsförmåga och företagets önskemål. Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Vad är en första förhöjd leasingavgift?

  En första förhöjd leasingavgift är en summa du som leasingtagare kan betala in i samband med första hyresbetalningen.

 • Vad är maximal första förhöjd leasingavgift?

  Storleken på den förhöjda leasingavgiften varierar men får hos Ikano Bank max uppgå till 45 % av inköpspriset.