Frågor & Svar

Villkorsändring 2021-11-01

2021-11-01 genomför Ikano Bank en villkorsändring för produkten IKEA DELBETALA. På denna sida har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna.

 • Vad är tillgodohavande och sparränta?

  Ett tillgodohavande kan uppstå när du har gjort en inbetalning som är större än din aktuella skuld du har på kortet. 

  Sparräntan är den ersättning vi betalar ut till dig som kund när du sparar dina pengar hos oss (upp till 25 000kr).

 • Var kan jag läsa de nya villkoren?
 • Jag har inte fått någon information om villkorsförändringen?

  Villkorsförändringen träder i kraft 2021-11-01. Alla berörda kunder kommer att få information i god tid.

 • Varför tar ni bort sparräntan?

  Då IKEA DELBETALA är en kontokredit vars huvudsakliga syfte är att erbjuda finansiering av dina köp på IKEA, har vi beslutat att sluta erbjuda sparränta på innestående tillgodohavande. 

 • Jag har ett tillgodohavande på mitt konto, vad händer med det?

  Ditt tillgodosaldo finns tillgängligt på ditt IKEA DELBETALA kort även efter villkorsförändringen 2021-11-01. När villkorsförändringen trätt i kraft kommer det inte utgå någon sparränta på tillgodohavande på kontot. 

  Vi har förståelse för att det ibland kan vara nödvändigt med en tillfällig överinbetalning. Sådan kommer därför även fortsättningsvis att tillåtas, men i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt lag förbehåller vi oss rätten att från tid till annan göra en återbetalning på eventuellt tillgodohavande på kontot.

 • Hur handlar jag på IKEA för mitt tillgodohavande?

  För att göra ett köp på IKEA - online eller i varuhus – kan du använda ditt digitala kort eller fysiska IKEA DELBETALA kort. Kort och saldo nås genom att logga in med BankID på sidan ikanobank.se/mittkort

 • Hur får jag mitt tillgodohavande utbetalt?

  Utbetalning görs lättast via vårt digitala formulär, läs mer och registrera ditt ärende via vår självbetjäningstjänst.

 • Jag har inget BankID, hur gör jag för att få mitt tillgodohavande utbetalt?

  Kontakta Ikano Bank kundservice på tel 0476-64 64 00 så skickar vi hem en pappersblankett till dig.

 • Var kan jag se mitt aktuella tillgodohavande?
 • Kommer jag kunna göra en överinbetalning efter det att ändringen träder i kraft?

  Ja, du kommer även fortsättningsvis kunna göra en tillfällig överinbetalning på ditt IKEA DELBETALA kort, men i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt lag förbehåller vi oss rätten att från tid till annan göra en återbetalning på eventuellt tillgodohavande på kontot. 

 • Var hittar jag information om Ikano Banks olika sparformer?
 • Kan jag fortfarande göra ett uttag av krediten från mitt IKEA DELBETALA konto?

  Ja, vi kan göra en kontoöverföring efter särskild prövning till ett föranmält mottagarkonto som tillhör dig som kontohavare. Kontakta Ikano Bank kundservice på tel 0476-64 64 00 så hjälper vi dig.

 • Kommer jag kunna göra en kontoöverföring till min partners konto?

  Nej, du kommer endast att kunna göra en kontoöverföring till ett konto som tillhör dig.

 • Jag vill avsluta mitt konto, vad gör jag?

  Kontakta Ikano Bank kundservice på tel 0476-64 64 00 så hjälper vi dig. Vänligen ha ditt BankID redo.