Ikano Bank

Villkorsändringar

IKEA DELBETALA

På denna sida presenterar Ikano Bank de justeringar och ändringar som genomförts gällande Allmänna Villkor för produkten IKEA DELBETALA fr.o.m. 2021. Du som inte vill acceptera de nya allmänna villkoren, har rätt att med omedelbar verkan och utan tillkommande kostnad säga upp avtalet.

 

DATUM

VILLKORSÄNDRING

PDF, LÄNK


2023-03-15
 • Införande av dröjsmålsränta samt förändring av de avgifter som tas ut i samband med en för låg eller försenad inbetalning. Detta innefattar bland annat att vi inför en påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse.
 • Justering avseende var du hittar information om hur vi behandlar personuppgifter.
 • Uppdatering av villkoren för hur vi kan komma att kommunicera med dig som kund.
 • Förtydligande information om tillvägagångssätt och förutsättningar vid tvisteprövning utanför domstol.
 • Diverse redaktionella och språkliga justeringar.
  (Publicerat 2023-01-05)

Brev villkorsändring

Villkor 2023-03-15


2022-08-31
 • Förändring i användarvillkor för Mina Sidor
  (Publicerat 2022-07-04)


Användarvillkor Mina Sidor,
2022-08-31 

2021-11-01
 • Sparränta upphör att utgå på innestående tillgodo. 
 • Anpassningar gällande anti-penningtvätt/ kundkännedom inkl. förtydliganden kring bankens skyldigheter och rättigheter i anslutning till dessa regelverk. 
 • Villkor kring hur banken kommunicerar med kund och kundens skyldighet att tillse att banken har aktuella kontaktuppgifter. 
 • Partsförhållandet mellan bank, kontohavare, medkontohavare och kortinnehavare tydliggörs. 
 • Förtydliganden kring krav för kund att följa utgivarvillkor för bl.a. BankID när sådan behörighetsfunktion nyttjas för användning av bankens tjänster. 
 • Tydliggörande att utbetalning endast sker till föranmält mottagarkonto tillhörande kontohavare. 
 • Tydliggörande att uttag av kontanter genom automat eller via säljställe ej är möjliga.
 • Förtydliganden kring hur digitala kort kan nyttjas. 
 • Med anledning av att kortet inte är anslutet till Visa eller Mastercard, och det andra betaltjänstdirektivets begränsade tillämpning, så har villkoren anpassats till gällande rätt, bland genom att sektionerna ”stark kundautentisering” och ”återbetalning av transaktion” har utgått. 
 • Tydliggörande av bankens lagliga rättigheter inkl. kvittning, avgiftsändring, pantsättning. 
 • Redaktionella och språkliga justeringar. 

(Publicerat 2021-07-01)

Villkorsändring 2021-11-01

Allmänna villkor - 2021-11-01

FAQ / Frågor & Svar

2021-04-19

 • Borttag av sektion A18 Växelkurser i Allmänna Villkor, eftersom valutaväxling enbart är möjligt på våra kort med koppling till Mastercard eller Visa vilket detta kort inte har. 

(Publicerat 2021-02-19)

Villkorsändring 2021-04-19


2021-01-01
 •  Ersättningsbeloppet i den statliga insättningsgarantin höjs från den 1 januari från 950 000 kr till 1 050 000 kr.
 • Klagomålsansvarig inom Ikano Bank byter namn till Kundombudsman.
 • Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.
 • Banken förtydligar kunds relationer till tredjeparts- leverantör av kontoinformationstjänster som fristående från avtalet med banken.

(Publicerat 2020-11-01)

Allmänna villkor - 2021-01-01