Om vi inte är överens

Inkomma med klagomål

Genom att lyssna på dina synpunkter kan vi ständigt arbeta för att banken skall bli ännu bättre och för att du som kund skall bli ännu mer nöjd. Om du skulle vara missnöjd med något i kontakten med Ikano Bank vill vi att du snarast kontaktar oss. Vi skall då göra vårt bästa för att omedelbart rätta till eventuella fel. Tänk på vid e-post kommunikation att inte använda känsliga uppgifter, så som kortnummer, personnummer, kredituppgifter etc. 

För dig som privatperson

 • Steg 1: Kontakta vår kundservice

  Kontakta i första hand vår kundservice. Ofta kan missförstånd rätas ut genom en ny kontakt.

  Kundtjänst Privat 
  Ikano Bank AB (publ)
  Box 210 66
  200 21 Malmö
  klagomalprivat@ikano.se
  0476-88 000.

 • Steg 2: Låt handläggarens chef titta på ärendet

  Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos handläggare på kundservice kan du i andra hand begära att få kontakta dennes chef.

 • Steg 3: Omprövning av beslut

  Om du inte är nöjd med de beslut du har fått och vill ompröva ditt ärende, kan du kontakta Ikano Banks Kundombudsman Detta kan du göra direkt via nedan kontaktuppgifter eller i samtal med kundservice begära att din begäran om omprövning överlämnas till Kundombudsmannen. Beskriv vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende när du kontaktar Ikano Banks Kundombudsman.

  Kundombudsman Ikano Bank AB (publ)
  Box 210 66
  200 21 Malmö
  kundombudsman@ikano.se

 • Steg 4: Är du som konsument fortfarande inte nöjd

  Om du efter omprövning av bankens Kundombudsman fortfarande inte är nöjd eller om du vill ha råd utanför Ikano Bank, kan du vända dig till följande instanser. Du kan självfallet vända dig till nedanstående instanser när du än önskar.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se
  ARN är en nämnd för alternativ tvistelösning mellan bolag och konsument i vissa frågor. Banken åtar sig att medverka i ARN:s behandling av tvisten. Om ditt ärende prövas av ARN och denna skulle finna att Ikano Banks beslut i frågan har varit felaktigt kommer banken att följa ARN:s beslut.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00, www.konsumenternas.se
  Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som lämnar kostnadsfri vägledning till konsumenter i bank- och finansfrågor. 

  Allmän domstol
  Du kan också vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. www.domstol.se 

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken

  Kontohavare som har ingått ett avtal med banken via internetbanken och där det har uppstått en tvist som konsumenten inte har kunnat lösa med banken har rätt att vända sig till EU:s onlineplattform för tvistlösning: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Även om kontohavaren använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på www.konsumenteuropa.se.

  Behandling av personuppgifter
  Gäller ditt ärende behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se

För dig som företagare

 • Steg 1: Kontakta vår kundservice

  Kontakta i första hand vår kundservice. Ofta kan missförstånd rätas ut genom en ny kontakt.

  Kundtjänst Företag
  Ikano Bank AB (publ)
  Box 21066
  200 21  Malmö
  klagomalforetag@ikano.se
  Leasing 08-514 203 20
  Factoring 08-514 203 35
  Ikea Business 0476-58 71 70.

 • Steg 2: Låt handläggarens chef titta på ärendet

  Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos handläggaren på kundservice kan du i andra hand begära att få kontakta dennes chef.

 • Steg 3: Omprövning av beslut

  Om du inte är nöjd med de beslut du har fått och vill ompröva ditt ärende, kan du kontakta Ikano Banks Kundombudsman Detta kan du göra direkt via nedan kontaktuppgifter eller i samtal med kundservice begära att din begäran om omprövning överlämnas till Kundombudsmannen.  Beskriv vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende när du kontaktar Ikano Banks Kundombudsman.

  Kundombudsman
  Ikano Bank AB (publ)
  Box 210 66
  200 21  Malmö
  kundombudsman@ikano.se

 • Steg 4: Är du som företagare fortfarande inte nöjd

  Om du efter omprövning av bankens Kundombudsman fortfarande inte är nöjd eller om du vill ha råd utanför Ikano Bank, kan du vända dig till följande instans. Du kan självfallet vända dig till nedanstående instans när du än önskar.

  Allmän domstol
  www.domstol.se