14 januari 2020

Privatekonomiska nyheter 2020

dogInflationen kommande året är fortsatt låg och uppskattas av Konjunkturinstitutet att sjunka något till 1,6 % vilket innebär att priset på det mesta vi handlar kommer vara stabilt. Eftersom kronan är svag kan dock priset på importerade varor bli dyrare. Prognosen över arbetslösheten är att denna kommer att stiga. Därför kan det vara klokt att se över sin buffert och kanske söka sig till en fast anställning om det finns möjlighet. 2020 inleds med en rad skatteförändringar som kan påverka en mängd olika hushåll. Så här påverkar den dig:

Skatter
Kommunskatten och regionskatten
61 kommuner får höjd skatt 2020 beroende på att regionerna eller kommunerna höjer sin skattesats.

De regioner som höjer skatten:

  • Kalmar, Östergötland, Halland, Jämtland-Härjedalen, Emmaboda, Mönsterås, Mörbylånga, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög

Här sänks skatten:

  • Håbo, Lidingö, Orust, Skinnskatteberg

Samtidigt kommer invånare i kommuner som räknas till stödområde A och B, främst kommuner i norra och nordvästra Sverige, får en skattereduktion med 137 kr per månad från och med 2020. Det berör cirka 830 000 personer i uppemot 80 kommuner.

Skatt på sparande
Skatten på sparande i Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring sänks från 0,453 % till 0,375 % nästa år tack vare lägre statslåneränta.

Så här påverkar det plånboken: Har du ett sparande på 50 000 kr innebär det 39 kr lägre skatt.

Höjd gräns för statlig skatt
Gränsen för att behöva betala statlig skatt höjdes från 504 400 kr per år till 523 200 kr per år (43 600 kr/mån). Vilket innebär att färre kommer behöva betala statlig skatt i år.

Värnskatt
Värnskatten, som är en skatt på 5 % utöver den statliga skatten på 20 %, betalades under 2019 av cirka en halv miljon människor med en årsinkomst på minst 751 000 kr. Att värnskatten slopades vid årsskiftet innebär att de med högst inkomst betalar samma skattesats som de med årsinkomst över 523 200 kr (43 600 kr/månaden).

Så här påverkar det plånboken: Den slopade värnskatten ger ca 200 kr extra per månad i plånboken.

Boende
Höjning av reporäntan
Höjningen av reporäntan har inneburit att boräntorna hos vissa banker har höjts för låntagare med rörligt lån. Har man bundit sitt lån kommer man inte påverkas förrän bindningstiden är över. Höjningen av lånen har i de flesta fall inte fullt ut motsvarat höjningen av reporäntan. Eftersom räntan förväntas förbli orörd de närmaste 2-3 åren råder jag de som har en ekonomi med marginaler att låta räntan förbli rörlig. Historiskt sett har det ändå visat att rörlig ränta är något billigare än bunden ränta. De som känner att marginalerna i ekonomin just nu är väldigt små eller som vill veta exakt hur stora kostnaderna blir ska givetvis utgå från sig själv och binda räntan. Ett alternativ till att binda är att lägga undan pengar som motsvarar en ränta som är 1 % högre än vad du betalar idag. Det innebär att när räntorna höjs i framtiden så är du van vid en stramare ekonomi samt har en buffert för att hjälpa dig att klara oväntade situationer.

Uppskov
Taket för uppskov höjs från 1,45 till 3 miljoner kr nästa år. Regeringen har aviserat att räntan på uppskovet på 0,5 % ska slopas framöver, men ännu inte lämnat besked om när detta ska ske.

Hyreshöjningar
Förhandlingarna om hyreshöjningarna är ännu inte klara, men fastighetsägarna vill höja hyran med 3,5 % för 2020. Om höjningen går igenom blir det den högsta höjningen på flera år. Under 2019 blev höjningen i snitt 1,9 %.

El
Elnätsbolagen har fått nytt regelverk som kan innebära sänkta elnätsavgifter med upp till 20-30 % för många elnätskunder. Det kommer dock vara stora variationer där en del elnätskunder får räkna med högre avgifter framöver medan andra får sänkta elnätsavgifter. Samtidigt ställer den svaga kronan till det och höjer elräkningen eftersom handeln på elbörsen sker i euro medan priset ut till elkunder sätts i kronor. Dessutom höjs energiskatten med 0,6 öre per förbrukad kilowattimme till 35,3 öre per förbrukad kilowattimme.

Så här påverkar det plånboken: För ett hushåll som konsumerar 5 000 kwh per år innebär höjningen 30 kr extra i skatt.

RUT och ROT
För att få ta del av rut- och rotavdrag ska betalning för arbetet ske elektroniskt. Exempel på elektronisk betalning är en betalning med kontokort, inbetalningskort, BankID eller Swish. Något som är viktigt att tänka på, så att man inte överraskas och nekas avdraget.

Pensionärer
Åldersgränsen för när man kan ta ut ålderspension tidigast höjs från 61 till 62 år. Samtidigt ändras lagen så du har rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder.

Garantipension och Bostadstillägg
Garantipensionen höjs med maximalt 200 kr och blir 8 596 kr per månad. Samtidigt höjs bostadstillägget med 980 kr till 6 540 kr. Även taket för bostadskostnaden höjs till 3500 kr för gifta och 7000 kr för ogifta. Andra ändringar är att ett fribelopp på 24 000 kr per år för arbetsinkomster införs, vid beräkning av äldreförsörjningsstöd.

Sänkt skatt för personer över 65 år
Genom förhöjt grundavdrag sänks skatten för dem som vid beskattningsårets början har fyllt 65 år med inkomster mellan cirka 17 000 kr och 115 000 kr per månad. Pensionärer över 65 år med en inkomst som är lägre än 17 000 kr per månad har sedan tidigare samma eller lägre skatt jämfört med löntagare yngre än 65 år.

Så här påverkar det plånboken: Den som har en inkomst på 21 000 kr i månaden kommer att betala cirka 215 kr mindre i skatt per månad. Har man en inkomst på  runt 33 000 kr blir sänkningen av skatten 558 kr.

Studier
Studenter
Studiemedlen höjs med 184 kr per fyraveckorsperiod heltidsstudier. Nu får studenter 10 860 kr, istället för 10 676 kr som gällde 2019.

Så här påverkar det plånboken: 184 kr extra i månaden

Studielån
Är du en av ca 1,6 miljoner låntagare som ska betala tillbaka sina studielån kommer räntan förbli den samma som förra året 0,16 %. CSN räknar sedan med att räntan kommer att sjunka ytterligare, till 0,08 % år 2021 och 0,05 % 2022. Prognosen har ändrats från förra året då bedömningen var att räntan bottnat och successivt skulle höjas.

Fordon och transporter
Nya bilar
Vid årsskiftet ändrades mätmetoden för koldioxidutsläpp i Bonus Malus-systemet. Det innebär att bilarna testas hårdare och att utsläppsvärdena kommer stiga för merparten bilmodeller. Det blir mer förmånligt att köpa bilar med låga koldioxidutsläpp och dyrare att köpa nya bilar som inte når upp till de nya målen. Samtidigt höjs gränsvärdet för hur mycket koldioxid en klimatbonusbil får släppa ut från 60 till 70 gram koldioxid per kilometer.

Drivmedel
Trots slopad extra indexering blir bensinen ca 15 öre dyrare än förra året. Förutom skatten påverkas priset på drivmedel givetvis även av omvärlden, där bland annat konflikterna i mellanöstern kan spela en stor roll för om priset höjs under året, samt kronans kurs som även om den stärkt något senaste månaderna fortfarande är svag.

Trängselskatt
Trängselskatten höjs för Stockholms innerstad och Essingeleden från den 1 januari. Det högsta beloppet höjs med en tia till 45 kr i Stockholm och 40 kr i Göteborg. Nytt från årsskiftet är också att trängselskatt tas ut under första veckan i juli och dag före vissa helgdagar. För högsäsong höjs skattebeloppet.

Så här påverkar det plånboken: Den sammanlagda skatten per kalenderdygn blir då högst 135 kr en höjning med 30 kr från förra året.

Flygskatt
Flygskatten höjdes från 1 januari. Höjningen görs med en, fem eller åtta kr beroende på avstånd. Som lägst är den 62 kr och som högst 416 kr/passagerare. Länder som får lägst höjning är bland annat Danmark och Tyskland. Länder som höjs med 5 kr är tex Kap Verde, Irak och Egypten. Övriga länder som får högst höjning är tex Australien och Thailand.

Punktskatter
Tobaksskatten höjs för cigaretter, cigarrer och cigariller, höjningen är 2 öre per styck. Snus höjs med 8 kr per kilo.

 

 

 

Sharon Lavie

Familjeekonomi


Logga in

För närvarande kan vissa kunder uppleva problem vid inloggning. Vi beklagar detta och arbetar på att lösa problemet snarast möjligt.

Välj vilken tjänst du vill logga in på:Har du en pågående bolåneansökan?

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.