18 september

Höstbudgeten 2019 – så påverkas din plånbok

budget

Det blir mer pengar till pensionärerna och slopad värnskatt, som vi främst tar med oss från regeringens höstbudget som presenterades idag. Det finns mycket annat i budgeten som kan komma att påverka din plånbok, vi har listat det här:

Pensionärerna

 • Pensionärer har under de senaste åren fått sänkt skatt i omgångar, där de som hade lägst inkomst fick en sänkning först. Nu har turen kommit till pensionärer som har inkomst på 17 000 kr och högre. Syftet är att skillnaden i skatt mellan arbetstagare och pensionärer ska jämnas ut. Skattesänkningen i budgeten 2020 minskar skillnaden något med inte helt då sjätte jobbskatteavdraget infördes vid årsskiftet. Sänkningen blir som mest 760 kr/ mån och berör ca 1 miljon pensionärer.

 • 675 000 pensionärer med mycket låga inkomster får en förstärkning genom höjt grundskydd. En förstärkning på ca 200 kr i månaden i form av höjd lägstanivå för garantipension. Dessutom höjs taket för bostadstillägget från 5 600 till 7 000 kr.

 • För att motivera äldre till att ändra sin ekonomiska situation kan de som vill jobba nu göra det i viss omfattning utan att det påverkar äldreförsörjningsstödet – Fribelopp innebär att inkomster upp till 24 000 kr/år inte kommer påverka äldreförsörjningsstödet.

 • Utöver detta tillförs kommuner och civilsamhället 950 miljoner kronor för demensvård, arbete mot ensamhet bland äldre, nya äldreboenden, digitalisering av äldreomsorgen samt främja idrott för äldre.

Arbetstagarna

 • Värnskatten slopas. I överenskommelsen mellan regeringen, C och L beslutades att värnskatten ska slopas. De extra 5 procent som betalades av de som tjänade mest kommer nu försvinna. Detta berör personer med en månadsinkomst på 58 500 kr för en person under 65 år och 61 000 kr för en person över 65 år. Gäller från 1 januari 2020.

 • Arbetsgivare som anställer människor långt från arbetsmarknaden så som unga, långtidsarbetslösa, personer med låg utbildning eller nyanlända får ingångsavdrag och därmed slipper betala arbetsgivarutgifter förutom ålderspensionsavgift på 10,21 procent. Detta gäller löner upp till 23 500 kr. Införs från 1 juli 2020.

 • Fler arbeten inom forskning och utveckling. Något liknande som ingångsavdrag föreslås även gälla företag inom forskning och utveckling, exakt hur det kommer bli utformat får vi reda på lite senare i höst. Ambitionen är att sänka arbetsgivaravgifterna och kommer gälla från 1 april 2020.

 • Särskilda satsningar görs i årets budget på sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig. De kommer tex kunna studera med bibehållen lön och få bidrag till resor i samband med studierna. Syftet är att öka attraktiviteten för yrket samt ge bättre utvecklings- och karriärmöjligheter.

 • Utvecklingstid en ny version av friår? Detta ska ge en möjlighet för människor att med ersättning under högst ett år, höja sin kompetens eller skola om sig till yrken som är efterfrågade.

Landsbygden

 • Sänkt skatt. Invånare i 80 kommuner som i sin helhet ingår i stödområde A eller B får skattelättnader på ca 137 kr/mån. Detta ska jämna skattetrycket mellan stad och landsbygd, där idag små kommuner kämpar med högt skattetryck för att klara av sina kostnader samtidigt som servicenivån är lägre än i större städer.

 • Särskilt bidrag till dagligvaruhandeln på landsbygden. Syftet är att behålla god service i närområdet då dessa affärer ofta även agerar ombud för post och betaltjänster, apotek och systembolag. För den enskilde kan det bespara stora kostnader i jämförelse med att butiker läggs ner och service och handel finns på orter som ligger långt bort.

 • Arbetet med att koppla samman hela landet fortsätter genom extra bidrag till nattåg till Norrland och till kontinenten. Detta ska ge en miljö- och plånboksvänligare alternativ till flyget.

Miljö

 • Tillskott i potten för klimatbonus för bilar med mycket låga koldioxidutsläpp. 100 miljoner kronor mer finns nu för dem som köper klimatvänliga bilar under 2019. Detta för att täcka kostnaderna då fler köper klimatvänligare bilar. Av samma anledning tillförs 130 miljoner extra för 2020. Gränsen för klimatbonusbil höjs från 60 till 70 gram per kilometer och kommer gälla nya bilar från 2020.

 • Högre skatt på nya bilar – beräkningssättet har förändrats vilket bonus-malus systemet inte tar hänsyn till. Det innebär att många modeller beräknas släppa ut mycket mer koldioxid än vad som var framräknat tidigare och därför kommer betala ca 30 procent mer i skatt under de första tre åren.

 • Mer pengar till solinvesterare. Potten för solinvesteringsstödet fylls på med 500 miljoner redan i år. Totalt 1,2 miljarder finns att söka 2019 och för 2020 ligger potten på 835 miljoner. Dessa pengar kan likväl privatpersoner som företag söka för investeringar i solceller. 20 procent av investeringskostnaderna kan man söka bidrag för.

 • Dyrare bensin och diesel. Skatten på drivmedel indexeras upp årligen sedan 2016 och kommer fortsätta även i år, uppindexeringen blir något lägre och landar på att priset på bensin ökar med 12 öre och diesel med 8,2 öre efter årsskiftet.

 • Dyra plastpåsar. Vi får ny skatt på plastpåsar som beskattas med 3 kr per påse. Beskattningen kommer ligga på tillverkaren eller importören men kostnaden kommer troligtvis hamna på konsumenterna. Gäller från 1 april 2020.

Boende

 • Höjt investeringsstöd till hyreslägenheter och studentlägenheter. Syftet är att stimulera att fler bostäder i hela landet byggs som samtidigt har relativt lägre hyra och som förmedlas med rimliga krav på hyresgästernas ekonomi.

 • Höjt tak för uppskov av vinst. Under fyra år har taket för hur mycket man kan ansöka uppskov för, slopats. Under denna tid kunde man söka uppskov för hela vinstbeloppet om man samtidigt köpte en ny bostad. Taket återinförs från 1 juli 2020 samtidigt som det mer än fördubblas till 3 miljoner kr.

 • RUT och ROT kräver elektronisk betalning. För att få ta del av rut- och rotavdrag ska betalningen för arbetet har skett elektroniskt. Det nya kravet ska göra det lättare för Skatteverket att kräva bevis på att en sådan betalning ska ha skett – för att minimera fusk. Detta påverkar inte plånboken direkt men kan vara bra att känna till för dem som vill utnyttja avdraget i framtiden.

Vad saknas?

 • Den utlovade familjeveckan lyser med sin frånvaro. Familjeveckan skulle ge föräldrar till barn mellan 4-16 år tre dagar betald ledighet (inom föräldraförsäkringen). Syftet var att ge föräldrar möjlighet att kunna vara hemma med sina barn då skolan är stängd.

 • I januariavtalet står att flyttskatten ska tas bort. Flyttskatt kallas den ränta som betalas på uppskovsbeloppet.

Spaning för kommande budgetår:

 • Troligen kommer mer satsningar göras för att sänka skatten för pensionärer som tjänar över 17 000 kr för att jämka även mot det sjätte jobbskatteavdraget.

 • Bankskatt – ej klart hur och i vilken form. Det ska inbringa 5 miljarder kronor och börja gälla 2022.

 • Utredning pågår just nu för att utvidga så rutavdraget ska omfatta fler tjänster, höjas till 75 000 kr/år och person (från dagens 50 000kr) samt se om särskilt rutavdrag för äldre ska införas.

 • Vi kan vänta oss flera punktskatter på engångsartiklar och plast.

 • Regeringen har lovat höjd pension för vanliga löntagare 2021.

 • Grön skatteväxling kommer ge höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Målet är att skatteväxlingen ska skifta om skatteinkomsterna för minst 15 miljarder kr. Detta börjar gälla 2021.


Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.