28 juni

Nya lagarna som börjar gälla i sommar

 

Mitt i sommaren får vi en rad nya lagar, flertalet som kan påverka vår plånbok. Sänkt bensinskatt, högre RUT-avdrag och slopade avgifter för cellprov av livmoderhalscancer är några av dem. Alla lagar börjar gälla från 1 juli 2019 förutom ett par där det särskilt framgår. Ett urval kommer här:

Sänkt bensinskatt

Det är fyra år sedan regeringen klubbade igenom förslaget om en årlig, automatisk höjning av drivmedelsskatten. Hittills har uppräkningen av drivmedelsskatterna räknas upp med konsumentprisindex (KPI) plus två, men i sommar förändras det så att de bara indexeras upp med KPI. Resultatet blir att skatten sänks med 16 öre per liter inklusive moms. Detta misstänker jag är en temporär förändring, eftersom den ingick i Moderaterna budget i vintras.

 Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprov

Alla kvinnor ska erbjudas avgiftsfri screening för livmoderhalscancer. I dag tar vissa landsting ut en avgift på upp till 200 kronor för undersökningen. Avgiftsfria undersökningar bidrar till att fler genomgår gynekologiska cellprovtagningar, vilket är en viktig förutsättning för att minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer.

Föräldrapenning för fler familjekonstellationer

En del justeringar sker i föräldrapenningsreglerna som underlättar för moderna familjer att få ihop livspusslet. En förälders sambo ska också kunna vara föräldraledig även i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller inte har eller har haft barn tillsammans. Dessutom ska en förälders sambo av samma anledning ha rätt till föräldraledighet från arbetet också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn tillsammans.

Höjt tak för rutavdrag

Rutavdraget höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Därmed är avdraget lika stort för alla oavsett ålder. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 men gäller retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.

Större frihet att bygga altaner

Nu krävs varken bygglov eller anmälan för att bygga en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus under vissa förutsättningar.

Höjd kemikalieskatt (elektronikskatt) (1 augusti)

Skattenivåerna för kemikalier i elektronik höjs med 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik. Maximalt 440 kronor per vara. Behöver du byta kylskåp, frys eller tvättmaskin är alltså läget att fynda nu.

Krav på investerare och kapitalförvaltare att offentliggöra sina principer för aktieägarengagemang

Det här är intressant för er som investerar i fonder, kapitalförsäkringar eller vänder er till rådgivare för era placeringar. Enligt den nya lagen ska röstningsrådgivare tillämpa en uppförandekod, offentliggöra hur undersökningar, råd och röstningsrekommendationer utarbetas samt redovisa intressekonflikter för sina kunder. Lagändringarna innebär att institutionella investerare och kapitalförvaltare ska offentliggöra bland annat sina principer för aktieägarengagemang. Dessutom ska noterade aktiebolag var mer detaljerade i sin redovisning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, att det gångna årets utbetalda och innestående ersättningar ska beskrivas i en särskild rapport och att det införs ett nytt sätt att besluta om väsentliga transaktioner med närstående

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs för pengagåvor om minst 2 000 kronor under året. Gåvomottagarna ska vara på förhand godkända av Skatteverket och vara till minst 200 kronor per gåva. Maximal skattereduktion är 1 500 kronor per person och år.

Momsen för e- publikationer sänks till 6 procent från 25 procent

Produkter som huvudsakligen är ägnade åt reklam eller består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas. Det innebär att både böcker, tidningar och magasin kan bli billigare att läsa i paddan i hängmattan i sommar. Slopad särskild löneskatt för personer över 65 år

Den särskilda löneskatten på ersättning som betalas ut till personer som vid årets ingång fyllt 65 år tas bort. De nya reglerna gäller ersättning för utfört arbete som betalas ut efter den 30 juni 2019. Förslaget innebär att företagen inte längre kommer att betala den särskilda löneskatten om 6,15 procent på anställdas löner och annan ersättning samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som fyllt 65 år. Förslaget gynnar både ägare av företag med anställda som är äldre än 65 år som på kort sikt gör större vinster till följd av att de inte behöver betala den särskilda löneskatten på äldre anställdas löner, och personer över 65 år som inte längre behöver betala den särskilda löneskatten på egen inkomst av näringsverksamhet. Dessutom gynnas också äldre som vill arbeta mer än de redan gör eftersom förslaget kan öka efterfrågan på äldre arbetskraft.

Sänkta arbetsgivaravgifter för personer mellan 15 och 18 år från ( 1 augusti )

Arbetsgivare som anställer unga mellan 15 och 18 år får sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar. Det gäller lön och andra ersättningar upp till 25 000 kronor per månad. Detta leder förhoppningsvis att fler unga kan få komma ut i arbete under lov och helger.

Förlängning av växa-stödet från 12 till 24 månader (från 1 augusti)

Enmansföretag som anställer en första person får förlängd rätt till nedsättning av: arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten. Växa stödet förlängs från 12 till 24 kalendermånader i följd.

Nya skatteregler för att underlätta ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

För att underlätta för generationsskiften i fåmansföretag görs undantag från kraven på samma eller likartad verksamhet. Skattevillkoren blir likvärdiga för alla när fåmansföretag överlåts, vare sig bolaget stannar kvar i familjen eller säljs till utomstående.

Tillståndsplikt för tobaksförsäljning, rökförbud på uteserveringar och andra förändringar

Rökförbudet kommer från och med nu även omfatta uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med kollektivtrafik, inhägnade platser avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet utvidgas också till att omfatta fler produkter, bland annat elektroniska cigaretter. En seger för alla med allergier och astma men egentligen väldigt positivt för oss alla. Dessutom införs det tillståndsplikt för att få sälja tobak.

15-årsgräns införs för att få framföra vattenskoter

Vattenskotern är en kraftfull farkost som kan framföras i mycket höga hastigheter. Unga kan ha svårt att bedöma riskerna för miljön och säkerheten för personer i omgivningen vid framförandet av vattenskotern. Därför krävs nu minst femton års ålder för att få framföra en vattenskoter. Transportstyrelsen får ge dispens för deltagande i tävling och träning.

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.