11 april 2019

Vårbudgeten 2019

vorproposition

Årets vårbudget skiljer sig från vårbudgetarna som lagts fram under tidigare år. I år är det Moderaternas (M) och Kristdemokraternas (KD) gemensamma budget som vann majoritet hos Riksdagen, något som regeringen som består av Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) måste rätta sig efter. I den budgeten ingick också skattereduktioner för arbetande och pensionärer vilket innebär enligt finansminister Magdalena Andersson, att det saknas utrymme för reformer.

Det betyder att man inte kan göra stora satsningar utöver den budgeten som redan är lagd. Trots det beskedet har regeringen släppt ett fåtal förändringar som kommer att påverka vår ekonomi. En del ingick i M och KDs lagda budget och en del är resultat av regeringens överrenskommelse med Centerpartiet (C) och Liberalerna (L).

Här är de förändringar som påverkar din ekonomi: 

Höjt tak för rutavdrag
Vad? Taket för rutavdrag höjs från 25 000 till 50 000 för samtliga.
Hur? Tidigare kunde enbart personer över 65 få maximalt rutavdrag på 50 000 kr per år. Runt 5 000 personer bedöms beröras ekonomiskt av förändringen. Av dem som gör avdrag för högre belopp är drygt 50% kvinnor. Avdraget används mest av personer som är äldre än 75 år där 1/6 köper rut-tjänster.
När? Ändringen träder i kraft från 1 juli 2019 men gäller för hela 2019.

Sänkt moms på e-publikationer 
Vad? Moms på digitala tidningar och böcker sänks från 25% till 6%. Nu kommer samma moms tillämpas både på tryckta och digitala publikationer. Lägre priser väntas för oss konsumenter.
Hur? Om momssänkningen får full effekt kan ett abonnemang på t.ex. ljudböcker som kostar 169 kr istället kosta 143 kronor per månad. På ett år blir det en besparning på 312 kronor.
När? Gäller från 1 juli 2019. 

Höjda miljöskatter
Vad? Dieselskatten höjs med mellan 30-40 % för diesel som används av gruvfordon. Likaså höjs skatten på diesel som används i kraftvärmeverk. Dessutom höjs kemikalieskatten. Detta innebär att vi som konsumenter kan behöva betala mer för el och värme. Samma gäller för produkter med metaller och mineraler som produceras i Sverige samt vitvaror och elektronik som innehåller vissa kemikalier som tex. flamskyddsmedel.
Hur? Det innebär att ett kylskåp eller en tv blir 150 kronor dyrare, en bärbar dator blir 75 kronor dyrare och en mobiltelefon ca 9 kronor dyrare.
När? Gäller från 1 augusti 2019.

Fortsatt lägre moms på naturguidning
Vad? Regeringen går emot budgeten som lades av M och KD och väljer att ha kvar den låga skattesatsen. Det kommer därför inte bli en momshöjning från 6 till 25 %.
Hur? Det innebär att naturnäringen kan hålla priserna nere och förhoppningsvis locka fler ut till vandringsleder och natursköna upplevelser.

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
Vad? Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs.
Hur? För att kunna utnyttja en skattereduktion på 25 % ska det sammanlagda gåvobeloppet vara minst 2000 kronor. Varje gåva måste vara på minst 200 kr för att ingå i det sammanlagda beloppet. Maximal skattereduktion är 1500kr/år, vilket innebär att reduktionen kan göras för gåvor för totalt 6000kr/år.
När? Gäller från 1 juli 2019.

Sänkt skatt på diesel och bensin
Vad? Beräkningen av skattebeloppen för bensin och diesel ska tillfälligt bara grunda sig på förändringar i KPI (Konsumentprisindex). Det innebär att skatten på bensin sänks med 16,25 öre per liter inklusive moms och skatten på diesel sänks med 11,4 öre per liter inklusive moms.
Hur? För bilister som kör ungefär 1 500 mil per år med en bensindriven bil innebär skattesänkningen minskade kostnader med ungefär 100 kronor 2019 (andra halvåret).
När? Gäller från 1 juli 2019

Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
Vad? Skattereduktionen för fackföreningsavgift med 25 % av den sammanlagda årsavgiften avskaffas från 1 april 2019.
Hur? En person som idag efter skattereduktion betalar 150 kronor i fackföreningsavgift per månad kommer inte längre att få en skattereduktion på 50 kronor i månaden vilket innebär att kostnaden för medlemskapet ökar till 200 kronor per månad. Om fackföreningsavgiften är 500 kronor per månad ökar avgiften på samma sätt från att idag vara 375 kronor efter skattereduktion till att återigen bli 500 kronor.
När? Gäller från 1 april 2019.

Flygskatten behålls
Vad? M och KD ville slopa flygskatten som infördes 1 april 2018 men så blev inte fallet med den nya budgeten.
Hur? Skatten är avståndsbaserad och har tre olika nivåer, där skatten antingen är 61 kr, 255 kr eller 408 kr per person (över två år).
När? Skulle gälla från 1 juli 2019, men eftersom förslaget slopas så kommer skatten tas ut som vanligt

Fortsatt stöd till solceller
Vad? Ytterligare 300 miljoner kronor kan sökas i investeringsstöd av privatpersoner, företag och offentliga organisationer som planerar att installera solceller. 
Hur? Du kan ansöka om stöd för 20% av kostnaderna för projektering, material och installation för hela solcellsanläggningen. Tidigare kunde du ansöka om 30 % av kostnaderna. Ansökning görs via Boverkets e-tjänst. OBS! Det är redan många som sökt och står i kö, pengarna räcker inte alltid till alla ansökningar så ansök så fort som möjligt. Det är beslutsdatumet som avgör stödnivån utifrån gamla eller nya förordningen.
När? 1 maj 2019.

Fortsatt fri entré till museer
Vad? Den fria entrén på flera statliga museer ska bli kvar.
Hur? 60 miljoner skjuts till de statliga museimyndigheterna för att möjliggöra fri entré för alla.
När? Den skulle avskaffas 1 april 2019, men kommer nu fortsätta gälla tillsvidare.

Åtgärder för sysselsättning som kan påverka individen

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgarbete
Vad? Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb.
Hur? Arbetsgivaravgiften sänks med ca 2/3 för anställning av unga mellan 15-18 år för löner upp till 25000 kr/mån. Detta ska öka arbetsgivares incitament att anställa ungdomar och förhoppningsvis ger flera ungdomar arbete under sommarlov och helger.
När? Gäller från 1 augusti 2019.

Förlängt växa-stöd från 12 till 24 månader
Vad? Den sänkta arbetsgivaravgiften för den första anställda i enmansföretag förlängs från 12 till 24 månader.
Hur? Det innebär att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgift (10,21%) under denna period för löner upp till 25 000 kronor. Detta ska motivera enmansföretag att anställa.
När? Ändringen träder i kraft från 1 augusti 2019 men tillämpas retroaktivt på alla anställningar som påbörjats efter 28 februari 2018.

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas
Vad? Den särskilda löneskatten som arbetsgivare betalar för äldre på 6,15 procent tas bort från och med 1 juli 2019 enligt M och KDs budgetförslag. 
Hur? Sedan den 1 januari 2016 har löneskatten tagits ut på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Även personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och haft inkomst av aktiv näringsverksamhet har betalat särskild löneskatt. Det har även personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men som under hela året tagit ut hel allmän ålderspension. Detta innebär att fler arbetsgivare kan vilja behålla och anställa personer som är över 65 år gamla.
När? Gäller från 1 juli 2019.

 

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.