04 januari

Mer eller mindre i plånboken efter den nya budgeten?

Budget2019

Är den nya budgeten en nödvändig förändring eller en servettskiss? Övergångsregeringens budgetproposition blev nedröstad i riksdagen och istället är det Moderaternas budgetproposition som vann flest röster. En del av ändringarna kommer att börja gälla från och med årsskiftet andra behöver dock en regering som ändrar vissa förordningar. Eftersom vi i nuläget inte vet vilken regering vi kommer få kan det innebära att den regering som till slut väljs av riksdagen kan tvingas regera med en budget som man själv inte har lagt och som går emot den politik som den regeringen vill föra. Chansen är ändå stor att en sådan regering skulle lämna in en ändringsbudget omgående. En ändringsbudget kan inte ändra på inkomstskatterna under gällande året, vilket innebär att oavsett regering så kommer vi se sänkta skatter för pensionärer och arbetande under 2019.

De som arbetar kommer att få ett utökat jobbskatteavdrag, samtidigt som färre kommer betala statlig inkomstskatt. Detta kan ge närmare 800 kronor mer i disponibel inkomst per månad för ett hushåll med två vuxna. Alla med pension som är 65 år eller äldre får sänkt skatt genom ett förhöjt grundavdrag. För ett hushåll med två pensionärer med månatlig pension på 22 000 kronor respektive 17 000 kronor, innebär det 339 kronor mer i disponibel inkomst per månad.

Här kommer alla förändringar tillföljd av den nyligen antagna budgeten.

Mer i plånboken:

 • Sänkt skatt för alla som arbetar – Det utökade jobbskatteavdraget innebär att nuvarande nivåer i jobbskatteavdraget höjs för dem som vid årets ingång inte har fyllt 65 år. Som mest motsvarar det en skattelättnad med upp till 2 520 kronor per år vid en genomsnittlig skattesats för kommunal inkomstskatt. För en familj med en sjuksköterska och en lärare innebär inkomstskattesänkningen 420 kronor mer varje månad. Ändringarna gäller från och med 1 januari 2019
   
 • Färre ska betala statlig skatt. – Den nedre skiktgränsen höjs från 473 900 kronor till 490 700 kronor för beskattningsåret 2019. Brytpunkten för statlig skatt höjs med motsvarande 1 400 kronor i månaden. För 2019 skulle det innebära att brytpunkten för statlig inkomstskatt blir 42 000 kronor per månad i stället för 40 600 kronor (det du får i inkomst innan grundavdrag). Vilket innebär att alla som tjänar över 40 600 får sänkt skatt. För de som har en månadslön på 43 000 kronor per månad innebär förslaget en skattesänkning på 3 384 kronor, 282 kronor per månad.

 • Sänkt skatt för pensionärer – Det förhöjda grundavdraget för dem som vid årets ingång har fyllt 65 år förstärks för alla med en förvärvsinkomst mellan 51 615 och 1 170 800 kronor per år. Skattesänkning gäller för alla äldre, även dem som får mindre än 17 000 kronor i månaden i pension. I övergångsregeringens budgetproposition föreslogs att endast de med pension över 17 200 kr per månad skulle få sänkt skatt, vilket endast berör hälften av Sveriges pensionärer. Det förhöjda grundavdraget minskas samtidigt för de som har förvärvsinkomster som överstiger 1 175 000 kronor per år. Ändringarna gäller från den 1 januari 2019.
   
 • Sänkta anställningskostnader för äldre som arbetar – Den särskilda löneskatten slopas för personer som fyllt 65 år. Pensionsmyndigheten och andra aktörer påpekar att arbetslivet behöver förlängas i takt med den ökade livslängden för att upprätthålla pensionsnivåerna. Därför kan minskade arbetsgivaravgifter för äldre vara ett incitament för företagen att behålla och nyanställa äldre medarbetare. Ändringarna gäller från 1 juli 2019.

 • Tredubblat RUT- avdrag– Möjligheten att göra skatteavdrag för RUT- tjänster höjs till 75 000 kronor per år. Skattereduktionen för ROT-tjänster är oförändrad och får högst uppgå till 50 000 kronor. Dessutom ska flera tjänster berättigas för RUT-avdrag: Till exempel tillsyn av hemmet vid resa eller frånvaro, tvätt av kläder, flytt av bohag inom samma bostad, hämtning av trädgårdsavfall samt plantering av växter i trädgården kan ingå i tjänsten. Dessutom ska möjligheten till ett mer generöst RUT-avdraget för äldre utredas. Ändringarna gäller från den 1 juli 2019.

 • Frysning av överindexering av bensin- och dieselskatt – Skattesatserna för bensin och dieselbränsle år 2019 omräknas med konsumentprisindex (KPI) istället för KPI plus två procentenheter. Indexeringsmodellen som trädde i kraft 2017 innebär att skatten per automatik höjs varje år, nu kommer den inte höjas i samma omfattning. Ändringen gäller från 1 juli 2019.

 • Avskaffad flygskatt – Skatten på flygresor infördes 1 april 2018 och storleken ligger på mellan 60 och 400 kronor beroende på avstånd. Den avskaffas från och med den 1 juli 2019.

 • Höjda polislöner och betald polisutbildning– Nästan 2,2 miljarder kronor tillförs under tre år för att möjliggöra en höjning av polisernas löner med i genomsnitt 3 000 kronor i månaden. Dessutom ska den som blir polis få sina studielån från utbildningstiden avskrivna efter fem års arbete som polis.
   
 • Bättre villkor för specialistsjuksköterskor – Specifikt riktade resurser för att sjuksköterskor ska kunna utbilda sig på halvfart och fortsätta att arbeta på halvtid med bibehållen inkomst. Detta ska motivera sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till att kunna göra det utan att det påverkar inkomsten under studietiden.

 • Höjda löner till förstalärare i utanförskapsområden – 10 000 kronor extra ska förstalärare som väljer att arbeta i utanförskapsområden ha i lönetillägg.

Mindre i plånboken:

 • Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgifter – Skattereduktionen för fackföreningsavgift uppgår till 25 procent av medlemsavgiften. Avgiften ska under kalenderåret före taxeringsåret varit minst 400 kronor för att skattereduktion ska ges. Denna reduktion kommer nu tas bort från och med den 1 april 2019.

 • Höjd moms på förevisning av naturområden – Momsen på guidade turer sänktes 1 januari 2018 från 25 till 6 procent. Momssatsen kommer nu att ändras tillbaka till ursprungliga 25 procent från den 1 juli 2019.

 • Avgiftsfri simskola respektive avgiftsfria aktiviteter under skolloven – Kommunerna tilldelades extra pengar som de kunde söka för att erbjuda avgiftsfria lovaktiviteter samt simskola för de elever som har extra behov av simundervisning utöver de simlektioner som erbjuds i skolan. Dessa medel dras nu in.

 • Gratis kollektivtrafik för unga – Tidigare aviserade pengar till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i varje län dras in. Dessa pengar kunde sökas för att erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven för barn som går i årskurserna 6–9 i grundskolan och de som studerar första och andra året på gymnasiet.

 • Gratis entré för alla till statliga muséer- Barn och ungdomar upp till nitton år kommer även fortsättningsvis få gå in gratis på statliga museer. Övriga kommer däremot inte ha fri entré efter att en utvärdering visat att det mest gynnar vuxna boende i Stockholms innerstad samt turister. Börjar gälla från och med 1 april.

 • Höjd moms på småreparationer – Sedan 1 januari 2017 har momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänkts från 25 till 12 procent. Momssatsen kommer nu att ändras tillbaka till ursprungliga 25 procent från den 1 juli 2019.

 • Elfordonspremie– Premien för köp av elfordon har kunnat sökas sedan den 20 september 2017 för 25 % av kostnaden och maximalt 10 000 kronor per fordon. Denna premie tas nu bort helt och börjar gälla från 1 januari 2019.

 • Solinvesteringsstödet – Tidigare har man kunnat söka subvention för installation av solceller med 30 procent av arbets- och material kostnaden. Nu minskas den till 15 procent från årsskiftet.

  /Sharon
 

 

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in på Ikano Bank

Logga in på ditt partnerkort

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.