29 november

Så påverkas du av övergångsregeringens budget

övergångsregeringen

Det rådande politiska läget där vi efter två månader fortfarande inte har en regering, innebär att övergångsregeringen ska presentera en budget för 2019. Vilket de gjorde den 15 november där syftet med övergångsregeringens budgetproposition är att garantera att den statliga verksamheten ska kunna pågå till dess att en ny regering är på plats. Det innebär att det inte kommer några nya reformer (med ett undantag) utan den budget som presenterades för 2018 och antogs i riksdagen, blir den som gäller även för i år. Siffrorna måste justeras i viss mån för att kunna rymma löneökningar, hyreshöjningar eller avtal som redan slutits.>

På samma sätt är tanken att barnbidrag, studiemedel, sjukpenning och a-kassa inte heller ska påverkas utan kommer att betalas ut som tidigare. Det innebär däremot bland annat att verksamheter som skulle få mer pengar i år får vänta på besked om detta fortfarande blir av tills en ny regering kommer på plats. Det innebär även att de verksamheter som skulle få mindre pengar detta år faktiskt får ha kvar sitt överskott.

Mindre pengar till kommunerna
Detta system drabbar märkbart alla de kommuner som väntade på det utlovade extra tillskottet i form av höjning av det generella statsbidraget. Eftersom tillskottet uteblir just nu och på grund av att beskedet kommer så sent kan det ställa till det i kommunernas budgetarbete och i värsta fall kan vissa kommuner behöva höja skatten för att få tillräckligt med intäkter.

Mindre skatt för pensionärer
En stor reform lyckades ändå få komma med i budgeten: sänkt skatt för pensionärer med inkomster mellan 17 000 och 98 000 kronor i månaden. Skattesänkningen sker genom att det förhöjda grundavdraget stärks och innebär att hälften av den skillnad som idag finns i beskattning mellan löneinkomst och pension tas bort. Vid årsskiftet 2018 sänktes skatten för pensionärer med inkomst upp till 17 000 kr i månaden som inte längre betalar högre skatt än personer yngre än 65.

Anledningen till att förslaget presenterades i denna budget är att det redan idag finns en bred samsyn om skattesänkningar för pensionärer i riksdagen. Eftersom inkomstskatter inte kan ändras under ett kalenderår utan måste genomföras vid årsskiften, gällde det att få med just denna förändring och inte vänta in en ny regering då det hade skjutit fram genomförandet ett helt år.

Vad händer nu?

 • Övergångsregeringen har lämnat sin budgetproposition till riksdagen.

 • Partierna och ledamöterna i riksdagen har också möjlighet att lämnat sina motförslag, så kallade skuggbudgetar fram till 30 november.

 • Därefter är det dags för riksdagens utskott att bearbeta alla förslag innan 12:e december då det ska börja röstas om statens budget.

 • Riksdagen beslutar om budgeten i två steg: först helheten där utgiftsramar för de 27 utgiftsområdena bestäms och sedan detaljerna i budgeten, där man beslutar om hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

 • För mer privatekonomiska nyheter får vi helt enkelt avvakta till mitten av december. Just för att se hur riksdagen röstar och därefter kan vi vänta oss att den nya regeringen lägger fram en ändringsbudget. Något som jag tror kommer presenteras snabbt efter att den nya regeringen har tillträtt.


Hela budgetpropositionen

 

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.