21 september

Hur påverkar höstbudgeten dig under 2018?

I onsdags (20 september) presenterade regeringen sin höstbudget och den kommer med en rad förslag som påverkar plånboken. Några av grupperna som får mer i plånboken är pensionärer, barnfamiljer, studenter och de som lever på sjuk eller aktivitetsersättning. Samtidigt höjs skatten på sparande i investeringssparkonto (ISK), flygresor och bensin för att nämna några. Regeringens höstbudget föreslår dessutom stora satsningar på skolan, jobb, miljön, sjukvård, tull, försvar och polis. Det är de största privatekonomiska förändringarna som blir verklighet om regeringens förslag i höstbudgeten 2017 klubbas igenom.

Mer pengar i plånboken

PENSIONÄRER

I år har regeringen äntligen sett till pensionärernas ekonomi. Tre förslag ska bidra till att pensionärerna kan få mer pengar att leva för varje månad. Som mest innebär det 880 kronor för en ensamstående pensionär. Förslaget omfattar: 290 000 pensionärer kan se fram emot ett höjt bostadsstillägg. Taket för bostadstillägget ska enligt förslaget höjas från 5 000 till 5 600 kronor för dig som är ogift och 2 800 kronor för dig som är gift. Höjd åldersförsörjning och särskilt bostadstillägg som höjs i motsvarande grad som bostadstillägget. Det tredje förslaget innefattar att skatten sänks för 75 % av alla personer över 65 år (från och med 1 januari 2018). Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare tas helt bort för pensionärer med en pension upp till 17 000 kronor som nu kan få upp till 410 kronor mer i månaden att leva på.

SJUK/AKTIVITETSERSÄTTNING

Ca 340 000 personer får sjukersättning eller aktivitetsersättning. Regeringen har lagt fram flera förslag för att minska skillnaden i ekonomisk standard mellan denna grupp och löntagare. Förslagen kan ge upp till 840 kronor mer i plånboken varje månad för en ensamstående person med enbart garantiersättning. Förslaget omfattar bl. a. höjt bostadstillägg och särskilt bostadstillägg med max 470 kronor i månaden samt sänkt skatt med i genomsnitt 1 600 kronor per år, för personer som fyllt 30 år med hel sjukersättning på garantinivå. Det tredje förslaget avser höjd garantiersättning med drygt 300 kronor.

STUDENTER

Även studenterna får lite mer att leva på. En välkommen höjning med tanke på att studenterna i snitt går back 326 kronor varje månad enligt Sveriges förenade studentkårers studentbudget för 2017. Förslagen omfattar: en höjning av studiemedlen med ca 300 kr/mån för heltidsstuderande samt möjlighet för unga samt arbetslösa att ta CSN-lån till körkort (för unga sker denna möjlighet först under 2019).

BARNFAMILJER

Alla familjer kommer få höjt barnbidrag (ca 200kr/mån) från 1 mars 2018. Dessutom kommer ensamstående föräldrar kunna få ett extra tillskott till ekonomin i form av höjt underhållsstöd (ca 150kr/barn och månad). Dessutom presenteras två förslag som underlättar familjeekonomin, vilket är avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven för unga i grundskolan årsklass 6-9 samt kostnadsfria lovaktiviteter för unga mellan 6-15 år. Totalt föreslår regeringen att 250 miljoner kronor per år ska fördelas ut till kommunerna under de kommande tre åren för att driva dessa kostnadsfria lovaktiviteter.

ARBETANDE

Även arbetstagare får några fördelar av regeringens förslag. Förslaget omfattar bl. a. att arbetslösa kan få ersättning från sin A-kassa en dag tidigare än idag samt att medlemsavgifterna hos facket ska minska med 25 %.

FÖR OSS ALLA

 • Höjt tandvårdsbidrag – En dubblering av tandvårdsbidraget innebär att bidraget höjs från 300 till 600 kronor per år för unga mellan 22 och 29 samt de som är 65 eller äldre. För personer mellan 30 och 64 år höjs bidraget från 150 till 300 kronor per år.

 • Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer - med gynekologisk cellprovtagning, kommer att vara avgiftsfritt från och med 2018.

 • Bonus för nya bilar med låga utsläpp - Den femåriga skattebefrielsen för nya bilar tas bort och istället införs en ny bonus som ersätter dagens supermiljöbilspremie. Som mest kan man få 60 000 kronor i bonus för bilar med noll utsläpp och som minst 10.000 kronor för bilar som släpper ut 60 gram per kilometer.

 • Solinvesteringsstödet – Om du funderar på att sätta upp solceller på taket kan du nu få 30 % av investeringskostnaden i stöd. Idag ligger stödet på 20 %. Mer information finns hos Energimyndigheten.

 • Elfordonspremie - Som en del av klimatsatsningen föreslår regeringen en elfordonspremie för köp av elcykel eller elmoped. Premien är på 25 % och maximalt 10.000 kronor per fordon. Tanken är att vi ska minska bilresandet och i högre utsträckning välja eldrivna fordon.

 • Höjning av prisbasbeloppet- Prisbasbeloppet höjs med 700 kronor till 45.500 kronor. Flera socialförsäkringsförmåner är knutna till prisbasbeloppet vilket innebär höjning av t.ex. garantipensionen, sjuk- och föräldraförsäkringen m.fl.

 • Höjning av taket i sjukförsäkringen - Inkomsttaket höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Detta påverkar sjukpenningen, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Beräknat på en månadslön höjs taket med 1 896 kronor, från 28 438 kronor till 30 333 kronor.

 • Mindre pengar i plånboken   

  • Höjd skatt på Investerings Spar Konto (ISK) och kapitalförsäkring – Den föreslagna höjningen av ISK-kontot har fått mycket negativ uppmärksamhet, främst för den politiska signalen den sänder om sparande, vilket jag helt håller med om. Det är ändå viktigt att poängtera att ISK– kontot även efter höjningen är en mycket förmånlig sparform för de flesta sparanden i jämförelse med andra sparformer. Skatten på ISK-konto och på kapitalförsäkring styrs av statslåneräntan med ett tillägg på 0,75 procentenheter. Regeringen föreslår att tillägget ska höjas med 0,25 procenteneheter till 1 %. För snittspararen innebär det ca 60 kronor mer i skatt per år.

  • Flygskatt – En skatt som innebär att flygbiljetterna blir 60, 250 eller 400 kronor dyrare. Skatten som tas ut i olika nivåer beror på om destinationen ligger i Europa eller utanför Europa, samt om avståndet är kortare eller längre än 6 000 kilometer från Arlanda flygplats. Detta omdebatterade förslag har modifierats och skattesatserna har sänkts för samtliga avstånd med mellan 20 och 30 kronor. Enligt förslaget som ska gälla från 1 april 2018, ska summorna räknas om varje kalenderår och följa konsumentprisindex.

  • Straffskatt för nya bilar med höga utsläpp – För nya bilar med höga koldioxidutsläpp införs en straffskatt, malus, under de tre första åren. För koldioxidutsläpp tas en skatt ut med 82 kronor per gram mellan 95 och 140 gram per kilometer. Över 140 gram är skatten 107 kronor per gram. Från och med år fyra är skatten 22 kronor per gram över 111 gram, samma som tidigare. Förslaget gäller alla bilar som säljs efter den 1 juli 2018.

  • Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta ska enligt förslaget höjas från 20 till 25 procent och börjar gälla den 1 januari 2018 och tillämpas på inkomster som tjänas in efter den 31 december 2017.
  • Förslag som slopas

  Ett förslag som flaggades för i vårens budgetproposition och som nu skrotades var att begränsa uppräkningen av den nedre och den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2018 till endast förändringen i konsumentprisindex (KPI). Det betyder att förslaget om att flera skulle betala den högre skatten inte blir av. Istället kommer den övre och nedre skiktgränsen räknas upp som vanligt med KPI +2%.

Mer information om budgetförslaget finns på Familjeekonomen bloggen.

 

 

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Logga in på Ikano Bank

Logga in på ditt partnerkort

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.