10 augusti 2017

Så påverkar förslaget om skärpt amorteringskrav dig

amorteringskrav

Finansinspektionen presenterade i slutet av maj ett förslag på ett skärpt amorteringskrav. Förslaget innebär att alla nya bolånetagare som lånar belopp som överstiger 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst (inkomst innan skatt) får betala 1 % mer i amortering än vad som gäller idag.

Skärpt krav kan börja gälla tidigt 2018

Om du går i bostadstankar och funderar på att flytta eller köpa ett nytt boende kan det vara bra att ha koll på vad dessa förändringar innebär. Bor du i ett storstadsområde, där bostadspriserna är höga, kan skillnaden bli flera tusenlappar i månaden. I skrivande stund väntar detta förslag på att få godkännande från regeringen, vilket troligtvis sker i höst och kraven börjar då gälla i början av 2018. Det nya tillägget i amorteringskravet gäller i så fall nya bolån som tas efter att kravet har trätt i kraft.

Finansinspektionen bedömer att det skärpta amorteringskravet kommer påverka 14 % av alla nya bolånetagare. De som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst samtidigt som lånebeloppet överstiger 70 % av bostadens värde, kommer behöva amortera av 3 % av lånet varje år.

Varför vill Finansinspektionen skärpa amorteringskravet?

Bakgrunden till förslaget är att Finansinspektionen bedömer att hushållens skulder ökar på ett ohållbart sätt i relation till inkomsterna samtidigt som bostadspriserna även de ligger på historiskt höga nivåer i relation till inkomsterna. Skulle förutsättningarna förändras markant t.ex. på grund av stigande räntor, fallande priser på bostadsmarknaden eller ökad arbetslöshet kan det bli svårt för individen att betala sina skulder. I större skala, om många drabbas samtidigt, innebär det att flera måste vara mer återhållsamma med sina utgifter och konsumtionen minskar, vilket påverkar hela Sveriges ekonomi.

Ett skärpt amorteringskrav innebär att de hushåll som är högt belånade i förhållande till sin inkomst kommer att betala av sin skuld i snabbare takt, och blir förhoppningsvis därför inte lika sårbara om förutsättningarna ändras. Dessutom tror Finansinspektionen att det skärpta amorteringskravet kommer att innebära att hushållen själva kommer att välja billigare bostäder och därmed även lånar mindre pengar.

Nackdelar med förslaget

Det finns även potentiella nackdelar med förslaget. Ekonomiskt svaga grupper stängs ute från bostadsmarknaden och rörligheten på bostadsmarknaden kan minska vilket kan påverka tillväxttakten i ekonomin.

Mina synpunkter

Väljer du att låna ett belopp som överstiger 4,5 gånger hushållets bruttoårsinkomst är det bra om du amorterar lite extra nu när räntorna är låga. Förhoppningsvis har du då hunnit amortera av en del den dagen räntorna stiger och därför inte påverkas lika hårt av det. Samtidigt blir det mycket svårt för en familj som växer och är i behov av större bostad eller en person som separerar och halverar hushållets inkomster att kunna bo kvar i vissa områden. Unga i början av karriären har redan idag det tufft att hitta och ha råd med ett boende, vilket även drabbar näringslivet som är i behov av inflyttning av kompetens.

I min mening så ökar inte bostadsskulderna på grund av att människor vill bo i slott eller ha lust att betala ett överpris. Det handlar helt enkelt om att man vill ha ett boende. Därför tror jag att bostadsförsörjningen är nyckeln till en mer vettig prisutveckling på bostadsmarknaden.

Räkneexempel
Ditt hushåll tjänar tillsammans 50 000 kronor i månaden före skatt. Det ger er en årsinkomst på 600 000 kronor före skatt. Efter en tidigare bostadsförsäljning har ni 600 000 kronor för en insats. Ni letar efter en bostad och undrar hur olika bostadspriser påverkar er amortering.Sharon Lavie

Familjeekonomi


Logga in

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

    Vi behöver din medsökandes underskrift

    Välj hur du vill skriva under.

    Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

    Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.