15 januari

Privatekonomiska nyheter 2017

Det finns goda förutsättningar för att 2017 blir ett relativt gott privatekonomiskt år för de flesta. Mycket tack vare väntade reallöneökningar som beror på att de förväntade löneökningarna ligger på 2,5% för kommande året och inflationen är lägre. Fortsatta låga bolåneräntor, låga hyreshöjningar och att arbetslösheten sjunker är andra bidragande orsaker. På några håll i landet kommer vissa kommuner och landsting höja sina skatter, och det kan självklart bli kännbart för dem som bor där. Här kommer en liten sammanfattning av hur det nya året kan se ut för dig.

Pensionärer

De flesta pensionärer får 200-300 kronor mer i månaden när inkomstpensionen räknas upp med 2,8 procent nästa år. Men för pensionärsgruppen med sämst inkomst, garantipensionärerna, blir summan mindre på grund av att beräkningssystemen skiljer sig får en höjning på 1,1 procent. Den lägsta pensionen, för dem som enbart har garantipension, höjs med 89 kronor i månaden till 7 952 kronor i månaden för ogifta och med 79 kronor i månaden till 7 093 kronor i månaden för gifta. Det innebär att köpkraften faktiskt minskar, på grund av inflationen, för några av de svagaste grupperna.

För dem som har både inkomstpension och garantipension blir höjningen mellan 1,1 procent och 2,8 procent.

Arbetande

Bland dem med högre inkomster kommer fler att få betala statlig skatt 2017, eftersom gränsen för vilka inkomster som beskattas inte höjs lika mycket som den brukar. Den nedre gränsen för statliga skatten blir 438 900 kronor, vilket blir 36 575 kr i mån. Den övre gränsen, de vi kallar värnskatten blir 638 500 kronor vilket blir 53 208 kr per månad. Detta påverkar med som mest 100 kronor per månad.

Gränsen för avdrag för jobbresor höjs. Nu kan avdrag göras endast om de överstiger 11 000 kr (mot 10 000 kr 2016). Har du en miljöbil kommer möjligheten till nedsättning av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs till 2020. Den maximala nedsättningen sänks från 16 000 till 10 000 kr.

 

Sjuk/aktivitetsersättning

Garantinivåerna för dig med sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,05 prisbasbelopp. Vilket innebär en höjning med 187 kr per månad om du har hel garantiersättning.

Får du bostadstillägg så höjs ersättningen från 93 till 95 procent av bostadskostnaden. Höjningen ger som mest 100 kronor ytterligare i bostadstillägg per månad.

Studerande/studielån

Studiebidraget höjs med 112 kronor för dig som får en utbetalning för fyra veckors heltidsstudier. Vilket innebär en ökning från 9 904 kronor till 10 016 kronor.

Har du studieskulder så kan du glädjas av att räntan på studielån sänks till 0,34 procent för 2017. Det är 0,26 procentenheter lägre än 2016 års ränta och den lägsta räntenivån någonsin

Familj

Inkomstgränserna inom bostadsbidraget som lämnas till barnfamiljer kommer att höjas. De familjer som nu kan få ta del av bostadsbidraget får ett tillskott av 167 kr per månad.  Inkomstgränserna höjs från 117 000 kr till 127 000 kr för ensamstående och från 58 500 kr till 63 500 kr för makar och sambor. Förslaget ger framförallt effekt för sammanboende med låga inkomster.

Familjer med flera barn kan se fram emot ett ökat flerbarnstillägget för det tredje barnet med 126 kr per månad.

De som ska adoptera för nu ett höjt adoptionsbidrag från 40 000 till 75 000 kronor.

Slopad jämställdhetsbonus Bonusen på 13 500 skattefria kronor till föräldrar som delar på föräldraledigheten försvinner vid årsskiftet. Samtidigt så höjs maxtaxan i barnomsorgen med 49 kronor, till 1 362 kronor i månaden.

 

Sjukvård

De som fyllt 85 år får gratis öppenvård.

Kvinnor under 21 år får gratis preventivmedel som kommer att ingå i läkemedelsförmånen.

 Tandvårdsbidraget för personer mellan 65-74 år höjs från 150 till 300 kr per år. Det innebär att de får samma nivå på det allmänna tandvårdsbidraget som gruppen 75 år eller äldre.

Åldersgränsen för gratis tandvård för unga  höjs upp till 21 år.

Bolån

Under 2017 kan man nog se att räntorna på lån med långa bindningstider sakta börjar öka. Däremot tror jag att den rörliga räntan kommer att ligga still. Detta scenario kommer inte vara för evigt så börja förbereda din ekonomi för ökade räntor under senare delen av 2018.

För att frigöra större bostäder så slopas taket för uppskov med vinstbeskattning för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020.  Förr gällde 1,45 miljoner, nu finns inget tak. Dessutom kommer även sättet man beräknar uppskovet på att ändras så det finns möjlighet att få ett högre uppskov.

En positiv nyhet är att konsumentskyddet på bolånemarknaden stärks. Konsumenten ska bland annat få tydligare information, bättre insyn i hur räntan bestäms och minst sju dagars betänketid att överväga ett erbjudande om en bostadskredit.

Skatter

 • Sänkning av moms på vissa enklare reparationer

Momsen sänks från 25 till 12 % på enklare reparationstjänster.

 • Höjd alkoholskatt

Skatten på sprit höjs med 1 % och priset på vin och öl höjs med 4 % . Den ökade skatten innebär prisökningar på cirka 25 öre för en flaska öl, cirka 95 öre för en flaska vin och knappt 2 kronor för en flaska sprit. Motivet bakom höjningen är det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken att främja folkhälsan.

 • Höjd bensinskatt

Bensinskatten räknas upp med Konsumentprisindex (KPI) + 2 % varje år och det blir ingen skillnad i år.

Övrigt

Höjt försörjningsstöd. Ändringen innebär att samtliga poster i riksnormen höjs med 1 procent. Det innebär att de personliga kostnaderna för ensamstående vuxna nu beräknas till 2980 och för sambor 5 370kr i månaden.  För barn varierar summan mellan 1670-3570 beroende på ålder och om barnet äter lunch hemma eller i skolan/dagis. Vill man se alla summor finns de hos Socialstyrelsen.

Bättre arbetslöshetsförsäkring för deltidsarbetslösa. Arbetslös på deltid kan få ersättning under maximalt 60 veckor istället för nuvarande 75 dagar.  Det innebär i vissa fall att de som är arbetslösa på deltid inte behöver tacka nej till arbete för att vara säkra på att klara sin försörjning.

Ändrade regler för bilstöd till personer med funktionshinder – grundbidraget för köp av bil halveras och att inkomstgränserna inom det så kallade anskaffningsbidraget höjs. Samtidigt införs ett tilläggsbidrag för köp av bilar som redan är delvis anpassade till eller mer lämpliga att anpassa till den som har ett funktionshinder. På så sätt riktas bilstödet i högre grad till dem som har bristande ekonomiska förutsättningar.

Reparation av vitvaror omfattas nu av RUT-avdraget. Med vitvaror menas till exempel tvättmaskin, kyl, frys och spis. Skattereduktionen är en del i RUT-avdraget med den subventionsgrad och de förutsättningar i övrigt som gäller för RUT-avdrag. Vilket är 30 procent av arbetskostnaden, och kan högst vara 50 000 kronor per år.

Betalar man in för mycket skatt och låter pengarna ligga kvar på skattekontot får man ingen ränta på pengarna längre. Betalar du restskatt blir kostnadsräntan 1,25%.

 

Med denna summering vill jag önska er ett riktigt gott nytt år och tacka för en härlig start som familjeekonom!

Sharon

 

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.