20 september

Hur påverkar höstbudgeten dig under 2017?

höstlöv

Regeringen har ett stort fokus på klimat, migration och säkerhet. Den största satsningen går till kommuner och landsting som får hela 10 miljarder som ett generellt tillskott som investeras i välfärden där det bäst behövs. Det görs även stora satsningar på vuxenutbildningar som bättre ska matcha näringslivets behov och därmed på sikt skapa jobb. Det har inte talats så mycket om hur gemeneman påverkas av budgeten för 2017 men några förslag påverkar faktiskt den enskildes plånbok.

De förslag som blir mest kännbara är den höjda skatten där flera ska betala den högre statliga skatten och värnskatten. Detta eftersom regeringen väljer att inte höja gränserna för när dessa skatter ska betalas i samma omfattning som tidigare. Dessutom slopas jämställdhetsbonusen för föräldralediga.

De som får den största privatekonomiska förstärkningen är de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och i viss mån även barnfamiljer och äldre.

Mer pengar i plånboken

 

 • Höjd sjuk- och aktivitetsersättning

Garantinivåerna för dig med sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,05 prisbasbelopp. Vilket innebär en höjning  med 187 kr per månad om du har hel garantiersättning.

 • Höjning av bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Ersättningsgraden i bostadstillägget höjs från 93 till 95 procent av bostadskostnaden. Höjningen ger som mest 100 kronor ytterligare i bostadstillägg per månad.

 • Höjning av inkomstgränser inom bostadsbidrag

Inkomstgränserna inom bostadsbidraget som lämnas till barnfamiljer kommer att höjas. De familjer som nu kan få ta del av bostadsbidraget får ett tillskott av 167 kr per månad.  Inkomstgränserna höjs från 117 000 kr till 127 000 kr för ensamstående och från 58 500 kr till 63 500 kr för makar och sambor. Förslaget ger framförallt effekt för sammanboende med låga inkomster.  

 • Höjning av flerbarnstillägget

Flerbarnstillägget för det tredje barnet höjs med 126 kr per månad.

 • A- kassa

Bättre arbetslöshetsförsäkring för deltidsarbetslösa. Arbetslös på deltid kan få ersättning under maximalt 60 veckor istället för nuvarande 75 dagar.  Det innebär i vissa fall att de som är arbetslösa på deltid inte behöver tacka nej till arbete för att vara säkra på att klara sin försörjning.

 • Gratis preventivmedel

Kvinnor under 21 år får gratis preventivmedel som kommer att ingå i läkemedelsförmånen.

 • Tandvård för äldre

Tandvårdsbidraget för personer mellan 65-74 år höjs från 150 till 300 kr per år. Det innebär att de får samma nivå på det allmänna tandvårdsbidraget som gruppen 75 år eller äldre.

 • Tandvård för yngre

Gratis tandvård för unga upp till 21 år.

 • Fri öppenvård

De som fyllt 85 år får gratis öppenvård.

 • Sänkning av moms på vissa enklare reparationer

Momsen sänks från 25 till 12 % på enklare reparationstjänster.

 • Rut- avdraget

Reparation av vitvaror omfattas nu av RUT-avdraget. 

 

Mindre pengar i plånboken

 

 • Inkomstskatten

En höjning med upp till 1200 kr/år alltså max 100 kr i månaden. Detta gäller de som tjänar över 36 575 kr som kommer att få betala statlig skatt samt de som tjänar över 53 208 kr som får betala s.k. värnskatt.  Detta pga. av höjningen av skiktgränserna för när man ska betala statlig skatt och värnskatt endast höjs med konsumentprisindex (KPI) + 1 % istället för KPI + 2 % som vi har haft de senaste åren. 

 • Slopad jämställdhetsbonus

Bonusen på 13 500 skattefria kronor till föräldrar som delar på föräldraledigheten försvinner vid årsskiftet.

 • Nollränta på skattekontot

Betalar man in för mycket skatt får man ingen ränta på pengarna. Betalar du restskatt blir kostnadsräntan 1,25%.

 • Gränsen för avdrag för jobbresor höjs

Nu kan avdrag göras endast om de överstiger 11 000 kr (mot 10 000 kr idag).

 • Förmånsvärde för miljöbilar

Möjligheten till nedsättning av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs till 2020. Den maximala nedsättningen sänks från 16 000 till 10 000 kr.

 • Höjd alkoholskatt

Skatten på sprit höjs med 1 % och priset på vin och öl höjs med 4 % .

 • Höjd bensinskatt

Bensinskatten räknas upp med Konsumentprisindex (KPI) + 2 % varje år och det blir ingen skillnad i år.

 

Övrigt

 • Bostäder

För att frigöra större bostäder så slopas taket för uppskov med vinstbeskattning fram till 2020. Förr gällde 1,45 miljoner , nu finns inget tak. Dessutom kommer även sättet man beräknar uppskovet på att ändras så det finns möjlighet att få ett högre uppskov.

2018

 • Höjning av underhållsstödet för äldre barn

Underhållsstödets belopp höjs med 150 kr i månaden för barn som är 15 år och äldre. Höjningarna planeras att träda i kraft den 1 januari 2018.

 • Tandvård för yngre

Gratis tandvård till unga upp till 22 år från och med 1 januari 2018. Väntas stiga till 23 år från och med 1 januari 2019.

Länk

Regeringens pressmeddelande om budgeten

/Sharon Lavie

Sharon Lavie

Familjeekonomen


Anonym

29 sep, 2016 kl 16:22

Nollränta på skattekontot.
Kommer detta att gälla från kommande årsskifte?
Om jag betalar in skatt nu för extra inkomster under detta år, får jag någon ränta på de pengarna? Inkomsten skall deklareras först våren 2017.
Tack på förhand för svar.

Svara

Anonym

07 okt, 2016 kl 20:29

Tack till de röd-gröna socialisterna för att de än en gång sparkar landsbygden i arslet genom att både höja bensinskatt samt försämra reseavdraget!

Svara

Sharon Lavie

07 nov, 2016 kl 13:33

Hej Leif!
Enligt budgetförslaget så ska intäktsräntan på skattekontot sänkas till 0% från och med den 1 januari 2017. Riksdagen brukar besluta om budgeten under december månad och troligtvis så kommer den att gå igenom.
Fram till årsskiftet kommer det i alla fall finnas en intäktsränta på 0,5625% på skattekontot, den räntan kommer du att få på det belopp du sätter in på skattekonto fram till den 1 januari nästa år.

Vänliga hälsningar
Sharon Lavie

Svara

Anonym

02 maj, 2017 kl 15:36

Hur räknar man ut månadsbelopp för sjukersättning? Har varit sjukskriven långa perioder sedan 2013. Räknas ersättningen utifrån månadslön eller SGI?

Svara

Sharon Lavie

02 aug, 2017 kl 11:02

Hej Carina!
Ersättningen för sjukersättning är baserad på din lön om du om du har arbetat. Då får du 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Du kan som mest få 18 116 kronor före skatt per månad.Har din lön varit låg eller om du inte haft inkomster alls får du garantiersättning som varierar lite beroende tex på åldern och andra faktorer. Läs gärna mer på Försäkringskassan.

Bästa hälsningar
Sharon

Svara

Logga in på Ikano Bank

Logga in på ditt partnerkort

Välj om du vill skriva under med Mobilt BankID eller BankID på datorn

Läs igenom

Vi förstår att du bara vill bli klar, men du måste läsa följande dokument innan du kan skriva under din ansökan.
OBS. Öppnas i nytt fönster

Skriv under

Öppna BankID appen i din mobil eller surfplatta och knappa in din kod

Nu har du skrivit under!

  Vi behöver din medsökandes underskrift

  Välj hur du vill skriva under.

  Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

  Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.