Kalkulator walutowy

Za pomocą kalkulatora walutowego Ikano Bank możesz łatwo obliczyć koszt zakupu za granicą i uzyskać informacje na temat spreadu walutowego Ikano Bank dla walut EOG w stosunku do stopy referencyjnej EBC.

Wybierz kartę

Data

Waluta

Kwota

Uwaga: Kalkulator walutowy pokazuje dzisiejsze kursy walut i kursy walut z ostatnich 364 dni.

Kursy walut są specyficzne dla daty i godziny przetworzenia transakcji. Ikano Bank i Mastercard / VISA mogą przetwarzać Twoją transakcję w innym dniu i godzinie niż data transakcji. Kursy walut i przeliczone kwoty pokazane w kalkulatorze walutowym są wyłącznie orientacyjne i oparte na najnowszych dostępnych informacjach i kursach walut. Kursy wymiany w Ikano Banku są wyświetlane łącznie z prowizją bankową obowiązującą dla karty wybranej w dniu wpisania jej w kalkulatorze walutowym. Ikano Bank nie gwarantuje, że takie prowizje bankowe dotyczą karty w faktycznym dniu i godzinie transakcji.
Porównanie do kursu EBC w kalkulatorze walutowym dotyczy tylko transakcji obejmujących wymianę walut między walutami EOG w obrębie EOG. To oznacza, że podczas korzystania z walut spoza EOG w kalkulatorze walutowym nie otrzymasz porównania z kursem EBC.

Jeśli Twoja transakcja zostanie przekształcona przez akceptanta lub operatora bankomatu, kursy walut Ikano Banku nie będą miały zastosowania. Zwykle dzieje się tak, gdy wybierzesz opcję płatności w walucie karty, a nie w walucie sprzedawcy lub bankomatu.