Framtidssäkra och öka tillväxten med factoring

Factoringskolan - Del 2

Du som har ett snabbväxande företag behöver ofta pengar tidigare än de 10 till 120 dagar det kan ta innan kunderna betalar. För varje dag som du behöver ”agera bank” åt dina kunder begränsas din tillväxt. Factoring är därför knepet som frigör kapital så att företaget kan växa snabbare.

Snabbväxande företag kan behöva frigöra kapital för att kunna fortsätta växa i snabb takt. Att vänta på att kundfakturorna ska bli betalda i flera veckor kan därför bromsa verksamheten. Att sälja fakturor till någon som tar hand om dina kunder lika väl som du gör innebär att du istället kan fokusera på tillväxten. Du behöver inte oroa dig för risken att dina kunder inte betalar i tid - eller i värsta fall - inte betalar alls. Den risken tar vi som bank hand om när vi köper fakturan.

Med factoring har du också dina framtida affärer finansierade. När du offererar på en potentiell stororder, som kräver en större investering innan du kan leverera, kan det vara skönt att ha finansieringen klar. Genom att löpande sälja fakturor vet du att pengarna kommer in direkt efter leverans och då får företaget omedelbart utrymme för de ökade utgifter som storordern innebär. Factoring framtidssäkrar alltså din affär.

Factoring är en tjänst som innebär att du säljer dina fakturor eller belånar fakturorna hos ett finansbolag eller en bank. Säljer du fakturan tar vi på Ikano Bank risken i fall din kund till exempel går i konkurs och inte kan betala. Allt för en låg avgift. Vid fakturabelåning får du istället upp till 90 procent av summan (minus våra avgifter) direkt vid överlåtelsen av en faktura, resterande får du när kunden har betalat. Det enda du behöver göra är att jobba med det viktigaste i företaget, dess kärnverksamhet.

Factoringskolan del 3

Del 3. exportera utan kredit- och valutarisk

Det kan kännas osäkert att sälja till utländska kunder. Med factoring kan du sälja exportfakturor och helt slippa kredit- och valutarisken.

Factoringskolan del 3

Vill du ha ett kostnadsfritt förslag på hur factoring kan hjälpa dig? Kontakta oss så återkommer vi till dig. 

Läs mer om factoring och kontakta oss

Inloggningsalternativ

Factoring

Partnerwebb 24+

Håll sökorden enkla. Du kan använd flera ord för att förfina din sökning.

Om du inte hittar det du söker kan du prova att skriva nya sökord i sökfältet.